Bolig- og Planstyrelsen

Arbejdsområder

Vi har desuden ansvar for en række opgaver i relation til Christianiaområdet. Opgaverne består i at varetage statens ejerskab til bygninger og arealer på området og sikre udvikling, implementering og overholdelse af aftaler mellem staten og Fonden Fristaden Christiania med henblik på fortsat udvikling af området. 

Foruden ovenstående varetager vi en række opgaver for Indenrigs- og Boligministeriets demokratiområde. Det drejer sig blandt andet om en pulje til medfinansiering af etablering af ladestandere i boligforeninger, administrationen af en ansøgningspulje til valgbusser som brevstemmesteder og en ansøgningspulje til borgerrådgivning.

Om os

Bolig- og Planstyrelsen er en styrelse under Indenrigs- og Boligministeriet med ansvar for en bred vifte af myndigheds- og udviklingsopgaver inden for bolig-, bygge-, plan- og landdistriktsområdet.

Den måde, vi løser vores opgaver på, har stor betydning for borgere, virksomheder, kommuner og organisationer i hele landet – og for udviklingen af et sammenhængende Danmark.

Derfor tilstræber vi at være en kompetent, effektiv og udviklingsorienteret styrelse – og en relevant og attraktiv samarbejdspartner for vores mange interessenter.

Vi arbejder videns- og databaseret og har fokus på bæredygtighed og mulighederne i digitalisering for at skabe effektive og holdbare løsninger.

Vi ønsker at være blandt de mest attraktive arbejdspladser i staten, så vi kan fastholde og tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere og løse styrelsens opgaver i høj kvalitet. Vi sikrer derfor gode rammer for kompetenceudvikling og prioriterer fællesskab og trivsel.

 

Kerneopgaver og strategiske målsætninger

Fire overordnede arbejdsområder udgør grundpillerne i arbejdet for at gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark.

 

Værdier og styringsredskaber

For at understøtte en kompetent, effektiv og sikker drift på tværs af styrelsen, har vi værdier for vores ledelse og fælles værdier for alle i styrelsen.

 

Årsrapport 2021

Organisationsdiagram

Organisation

Få overblik over vores organisation, ledelse og ansvarsområder.

Se organisationsdiagram

Job

Job

Vil du være med til at gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark?

Se ledige stillinger

Kontakt os

Kontakt os

Ønsker du at kontakte Bolig- og Planstyrelsen?

Se kontaktoplysninger

Information

Information om hjemmesiden

Vi arbejder på at etablere en hjemmeside med mere fyldestgørende information om vores arbejdsområder.

Nyheder