Whistleblowerordning

Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Bolig- og Planstyrelsen.

Ordningen er henvendt til eksterne interessenter som f.eks. borgere, virksomheder, ansøgere, leverandører, konsulenter, tidligere medarbejdere og andre med relation til styrelsen og til medarbejdere internt i styrelsen. 


Ordningen kan tilgås via linket nederst. 


Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.  


Anonymitet og fortrolighed

Bolig- og Planstyrelsens whistleblowerordning er forankret i Administrationen. Ordningen giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold med henblik på at forholdene undersøges nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.
Hvis du sender oplysninger til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Bolig- og Planstyrelsens netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Bolig- og Planstyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://bpst.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Bolig- og Planstyrelsens netværk.


Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Bolig- og Planstyrelsen eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerkanal.


Sagsbehandling og kommunikation

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os.
Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning og det er derfor vigtigt, at du gemmer koden.
Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

 

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

 

Kontaktoplysninger

Bolig- og Planstyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
E-mail: bpst@bpst.dk
Telefon: 3330 7010

 

Gå til whistleblowerordningen her