Udvikling af landdistrikter

Landdistrikterne og de små øsamfund skal være attraktive at bo og leve i.