Tilskud til etablering af ladestandere

I aftalen af 25. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af grøn transportpulje, indgår en pulje på 50 mio. kr., som Bolig- og Planstyrelsen administrerer, til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger. 

På denne side finder du ansøgningsblanketter og information om retningslinjer for at opnå tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger (almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger). Der er åbent for ansøgning af midler frem til og med den 30. november 2021. Rammerne for ansøgning og anvendelse af tilskuddet mv. fremgår af nedenstående bekendtgørelse og den tilhørende vejledning. Bemærk, at puljen ikke uddeles efter først-til-mølle.

Vær opmærksom på at benytte den rigtige ansøgningsblanket, da der skelnes mellem ansøgninger vedrørende almene boligafdelinger og ansøgninger vedrørende andelsbolig- og ejerforeninger.

Det er muligt at udfylde, printe, underskrive, indscanne og vedhæfte en fuldmagtsblanket i de tilfælde, hvor der til ansøgningsblanketten skal afgives fuldmagt.

Nedenfor finder du ansøgningsblanketter til henholdsvis almene boligafdelinger og andelsbolig- og ejerforeninger, fuldmagtsblanket, vejledning samt link til bekendtgørelsen om puljen.

Har du spørgsmål om puljen til tilskud til etablering af ladestandere, kan du kontakte Per Darger på telefon 4178 0268 eller Pia Scott Hansen på telefon 4171 7852.