Puljen med tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv. er nu fordelt

I aftale af 25. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af grøn transportpulje indgår en pulje til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger (almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger). 


Puljen er opdelt i to delpuljer. En delpulje med en ramme på 33,6 mio. kr. til støtte til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende almene boligafdelinger, og en delpulje med en ramme på 14,4 mio. kr. til støtte til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende andelsboligforeninger og ejerforeninger.


Da puljen lukkede for ansøgning den 30. november 2021, havde Bolig- og Planstyrelsen modtaget over 1.700 ansøgninger fra almene boligorganisationer, andelsboligforeninger og ejerforeninger, som dermed har benyttet sig af muligheden for at ansøge om 25 pct. tilskud til etablering af ladestandere på maksimalt 22 kW til opladning af el- og hybridbiler på deres fælles parkeringsanlæg. 


Bolig- og Planstyrelsen har nu udsendt tilsagn om midler fra puljen til 216 almene boligafdelinger og 258 andelsbolig- og ejerforeninger. Der har dermed ikke inden for de økonomiske rammer været midler til at imødekomme alle ansøgere. Derfor har styrelsen oprettet en venteliste med ansøgninger, der kan opnå tilskud i det omfang, at der returneres midler, som ikke anvendes af dem, som i første omgang har modtaget tilsagn om tilskud fra puljen.