Planlægning

Planloven, sommerhusloven mv. skal sikre en helhedsorienteret planlægning for anvendelsen af landets arealer, hvor de forskellige arealinteresser afvejes og tilgodeses.

Vores administration og udvikling af planloven sigter mod at give borgere, kommuner og virksomheder gode rammer for at skabe lokal udvikling under hensyntagen til miljø, natur og landskab.

Læs mere på vores hjemmesider: