Byggevarer i kontakt med drikkevand

Sidst opdateret 07/11/2020
For at sikre at byggevarer i kontakt med drikkevand i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet, er der krav om godkendelse før en byggevare markedsføres og sælges i Danmark.

Markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Sidst opdateret 07/11/2019
For at sikre at byggevarer i kontakt med drikkevand i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet, er der krav om godkendelse før en byggevare markedsføres og sælges i Danmark.

OBS: 

Bekendtgørelsen er under fornyet eftersyn. 

I bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:

 

 • godkendt i den danske GDV-ordning eller
 • certificeret i Tyskland med et DVGW-certifikat eller
 • godkendt i Holland med en ATA-godkendelse/The KIWA Water Mark eller
 • typegodkendt i Sverige af enten RISE eller KIWA Sverige
GDV-ordningen er dermed frivillig i det omfang, at virksomheder, der sælger og markedsfører (producenter, importører og forhandlere) har dokumentation jf. ovenstående punkt 2-4.

Byggevarer omfattet af bekendtgørelsen

Fabriksfremstillede byggevarer, herunder f.eks. vandhaner og armaturer og andre byggevarer, som er i kontakt med det kolde drikkevand, der er placeret fra indgang til ejendom og frem til tapstedet og er en fast del af drikkevandsinstallationen, er omfattet af reglerne.

Det fremgår af bekendtgørelsen, hvilke byggevarer der er undtaget kravet om godkendelse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Gældende fra

01/07/2016

Vejledning
Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

Vejledning

Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand

Vejledningen omhandler gældende danske regler for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

GDV-ordningen

Sidst opdateret 08/07/2021
GDV-ordningen er en gebyrfinansieret godkendelsesordning, hvor byggevarer i kontakt med drikkevand kan godkendes og mærkes, så byggevaren kan markedsføres og sælges i Danmark.

Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand (GDV) omfatter byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber, det vil sige afsmitning af potentielt sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

Bolig- og Planstyrelsen er den ansvarlige myndighed for godkendelsesordningen og udstedelsen af GDV-godkendelser. 

Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet rådgiver Bolig- og Planstyrelsen om krav, testgrundlag og metoder med henblik på at sikre, at kvalitetskravene til byggevarer i kontakt med drikkevandet er overholdt, når vandet kommer ud til forbrugernes taphaner.

Bolig- og Planstyrelsen kan henvise til Miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse og liste over vejledende drikkevandskvalitetskriterier samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Betingelser for godkendelse

Ansøger skal sørge for at opfylde betingelserne i bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand og følge retningslinjerne i GDV-ordningens vejledninger.

Ansøgninger om GDV-godkendelse kan først indsendes, når al sundhedsmæssig dokumentation er i orden. Læs mere om GDV-ordningens betingelser nedenfor.

GDV-ordningens betingelser

Alle gældende GDV-godkendelser, der er udstedt efter GDV-ordningens betingelser, er offentliggjort på Bolig- og Planstyrelsens godkendelsesliste.

Listen indeholder både treårige godkendelser for de byggevarer, som er godkendt før 1. juli 2016, og de femårige godkendelser udstedt efter 1. juli 2016.

Det fremgår af certifikaterne på listen, hvilken bekendtgørelse GDV-godkendelsen er udstedt efter.

Udløbne, bortfaldne eller tilbagekaldte GDV-godkendelser fremgår ikke af godkendelseslisten.


Det er ikke lovligt at markedsføre og sælge byggevarer i kontakt med drikkevand under følgende godkendelsesnumre:

01/00001 (bortfaldet)

01/00007 (udløbet)

01/0009 (udløbet)

01/00011 (udløbet)

01/00012 (udløbet)
01/00021 (bortfaldet)
02/00001 (udløbet)
02/00002 (udløbet)
02/00003 (udløbet)
02/00004 (udløbet)
02/00005 (udløbet)
02/00006 (bortfaldet)
02/00007 (udløbet)
02/00010 (bortfaldet)
03/00001 (udløbet)
03/00002 (udløbet)
03/00003 (udløbet)
03/00004 (udløbet)
03/00005 (udløbet)
03/00006 (udløbet)
03/00008 (udløbet)
03/00009 (udløbet)
03/00010 (udløbet)
03/00011 (udløbet)
03/00013 (udløbet)
03/00014 (udløbet)
03/00016 (udløbet)
03/00020 (udløbet)
03/00021 (udløbet)
03/00023 (udløbet)
03/00026 (bortfaldet)
03/00028 (udløbet)
03/00031 (udløbet)
03/00033 (udløbet)
03/00039 (udløbet)
03/00043 (udløbet)
03/00045 (bortfaldet)
03/00047 (bortfaldet)
03/00049 (udløbet)
03/00054 (bortfaldet)
03/00056 (udløbet)
03/00058 (udløbet)
03/00069 (bortfaldet)

03/00074 (bortfaldet)
03/00075 (bortfaldet)

03/00083 (udløbet)
03/00093 (bortfaldet)

03/00100 (udløbet)
03/00103 (bortfaldet)   

03/00110 (udløbet)

03/00111 (udløbet) 

03/00114 (udløbet) 

03/00116 (udløbet)
03/00123 (bortfaldet)
03/00124 (bortfaldet)

03/00136 (bortfaldet)

03/00137 (bortfaldet)
03/00138 (bortfaldet)

03/00157 (tilbagetrukket)

03/00176 (udløbet)

03/00208 (udløbet)
04/00001 (udløbet)
04/00003 (udløbet)
04/00004 (udløbet)
04/00005 (udløbet)
04/00006 (udløbet)
04/00007 (udløbet)
04/00008 (udløbet)
04/00009 (udløbet)
04/00010 (udløbet)
04/00011 (udløbet)
04/00012 (udløbet)
04/00013 (udløbet)
04/00014 (udløbet)
04/00015 (udløbet)
04/00016 (tilbagekaldt)
04/00017 (udløbet)
04/00018 (udløbet)
04/00019 (bortfaldet)
04/00020 (bortfaldet)
04/00021 (bortfaldet)
04/00022 (bortfaldet)
04/00023 (tilbagekaldt)
04/00025 (udløbet)
04/00028 (bortfaldet)
04/00030 (bortfaldet)
04/00032 (bortfaldet)
04/00033 (bortfaldet)
04/00035 (bortfaldet)
04/00036 (udløbet)
04/00037 (udløbet)
04/00039 (bortfaldet)
04/00041 (udløbet)
04/00042 (udløbet)
04/00043 (udløbet)
04/00044 (udløbet)
04/00046 (udløbet)
04/00047 (bortfaldet)
04/00048 (bortfaldet)
04/00053 (udløbet)
04/00052 (bortfaldet)
04/00053 (udløbet)
04/00054 (bortfaldet)
04/00058 (bortfaldet)
04/00060 (udløbet)

04/00062 (suspenderet)
04/00063 (bortfaldet)
04/00064 (bortfaldet)
04/00065 (bortfaldet)
04/00066 (bortfaldet)
04/00067 (bortfaldet)
04/00068 (bortfaldet)
04/00069 (bortfaldet)
04/00070 (bortfaldet)
04/00071 (udløbet)
04/00072 (udløbet)
04/00073 (udløbet)
04/00074 (udløbet)
04/00075 (udløbet)
04/00076 (bortfaldet)
04/00077 (bortfaldet)
04/00078 (bortfaldet)

04/00080 (udløbet)
04/00081 (bortfaldet)
04/00082 (bortfaldet)
04/00083 (bortfaldet)

04/00086 (udløbet)

04/00087 (udløbet)
04/00088 (bortfaldet)
04/00089 (bortfaldet)
04/00090 (bortfaldet)
04/00091 (bortfaldet)
04/00092 (bortfaldet)
04/00093 (bortfaldet)
04/00094 (bortfaldet)
04/00095 (bortfaldet)
04/00096 (bortfaldet)
04/00097 (bortfaldet)

04/00099 (suspenderet)
04/00102 (bortfaldet)
04/00103 (bortfaldet)
04/00108 (bortfaldet)

04/00110 (bortfaldet)

04/00111 (bortfaldet)

04/00112 (bortfaldet)
04/00113 (bortfaldet)

04/00117 (udløbet)

04/00118 (udløbet)

04/00119 (udløbet)

04/00120 (udløbet)

04/00121 (udløbet)

04/00122 (udløbet)

04/00123 (udløbet)

04/00124 (bortfaldet)

04/00125 (bortfaldet)

04/00126 (udløbet)

04/00127 (udløbet)
04/00128 (bortfaldet)

04/00129 (bortfaldet)
04/00130 (bortfaldet)

04/00131 (udløbet)

04/00132 (bortfaldet)
04/00133 (bortfaldet)

04/00134 (udløbet)

04/00135 (bortfaldet)
04/00136 (bortfaldet)
04/00137 (bortfaldet)
04/00138 (bortfaldet)

04/00140 (udløbet)

04/00141 (udløbet)

04/00142 (bortfaldet)

04/00145 (bortfaldet)

04/00146 (bortfaldet)
04/00148 (bortfaldet)
04/00149 (bortfaldet)
04/00150 (bortfaldet)
04/00151 (bortfaldet)
04/00152 (bortfaldet)
04/00153 (bortfaldet)
04/00154 (bortfaldet)
04/00155 (bortfaldet)
04/00156 (bortfaldet)
04/00157 (bortfaldet)
04/00159 (bortfaldet)
04/00160 (bortfaldet)
04/00166 (bortfaldet)
04/00167 (bortfaldet)
04/00168 (bortfaldet)
04/00170 (bortfaldet)
04/00172 (bortfaldet)

04/00174 (suspenderet)
04/00180 (bortfaldet)

04/00182 (bortfaldet)

04/00214 (bortfaldet)

04/00219 (bortfaldet)

04/00222 (bortfaldet)

04/00223 (bortfaldet)

04/00225 (udløbet)

04/00229 (suspenderet)

04/00230 (bortfaldet)

04/00232 (bortfaldet)

04/00234 (udløbet)

04/00235 (suspenderet)

04/00243 (bortfaldet)

04/00244 (udløbet)
05/00001 (udløbet)
05/00002 (udløbet)

05/00003 (udløbet)
05/00004 (bortfaldet)

05/00008 (udløbet)

05/0009 (udløbet)

05/00011 (bortfaldet)
05/00013 (bortfaldet)
05/00016 (bortfaldet)
06/00001 (bortfaldet)

Byggevarer, der godkendes under GDV-ordningen, kan mærkes med 'Godkendt til drikkevand'-mærkning.

For GDV-godkendelser udstedt før 1. juli 2016, er mærkning med "Godkendt til drikkevand" obligatorisk. Hvis GDV-godkendelsen er udstedt efter den 1. juli 2016, så er "Godkendt til drikkevand"-mærkningen frivillig.

Download GDV-logo og GDV-mærket i jpg- og ai-format: 

GDV-logo (jpg)
GDV-logo (ai)
GDV-mærke (jpg)
GDV-mærke (ai)

Fonten i mærket er Helvetica Bold Condensed.

Den 1. juli 2018 er gebyret for en GDV-godkendelse overgået fra at være et fast gebyr til betaling pr. påbegyndt time.

Virksomheder betaler gebyr til dækning af alle aktiviteter forbundet med en GDV-godkendelse, herunder behandling af ansøgninger, afrapporteringsforpligtelser, information til ansøgere og offentligheden om ansøgningsprocedure og om ordningen som helhed mv.

Gebyr opkræves endvidere ved opretholdelse af godkendelse, fornyelse af godkendelser og for tilbagekaldelser, der skyldes, at godkendelsesindehaveren ikke har overholdt betingelser for opretholdelsen af godkendelsen.

Gebyrtaksten pr. time findes i bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bolig- og Planstyrelsen informerer om regulering af gebyrtaksten på siden Gebyrer og afgifter på byggeområdet.
 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1463 af 29/11/2022

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Social- og Boligstyrelsen

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Social- og Boligstyrelsen

Det er en betingelse for GDV-godkendelsen af en byggevare, at der årligt føres tilsyn med, at byggevaren markedsføres på de betingelser, der lå til grund for godkendelsen. Det vil sige, at byggevaren i hele godkendelsesperioden har de samme sundhedsmæssige egenskaber, som lå til grund for godkendelsen.

Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Det betyder, at tilsynet skal være akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17020 til at udføre inspektion og samtidig også være akkrediteret til at udføre tilsyn i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Følgende tilsynsorganer er på nuværende tidspunkt akkrediteret til at udføre tilsyn med byggevarer i kontakt med drikkevand:

 • Teknologisk Institut
 • KIWA Sverige AB
 • IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH
 • TTR Institute s.r.l.
 • RISE Sverige

Listen opdateres løbende. Kontakt Bolig- og Planstyrelsen på nedenstående e-mail, hvis jeres tilsynsorgan er akkrediteret til at føre tilsyn i GDV-ordningen.

Liste med eksempler på byggevarer, der kan GDV-godkendes. Listen er ikke udtømmende og opdateres løbende.

Slanger og rør
Slangesæt (slange med fittings i begge ender)
Rør af plast/elastomere
Rør af metal

Fittings og fordelerrør

Fittings af plast/elastomere
Fittings af metal
Fittings af metal og plast/elastomere
Fordelerrør af metal
Fordelerrør af plast/elastomere

Armaturer
Armaturer m. udtræksslange
Armaturer u. udtræksslange

Ventiler
Ventiler af metal
Ventiler af metal og plast/elastomere
Ventiler af plast/elastomere

Apparater, der er en del af den faste installation, f. eks.
Vandbehandlingsanlæg
Drikkevandskølere
Vandmålere
Filtre

Tætningsprodukter og rørforinger

Øvrige
Byggevarer, der kan anvendes som permanent eller midlertidig reparation af utætte vandrør, som f. eks. bandagemuffer og reparationsklemmer, når de indgår i eller tilsluttes en bebyggelses faste drikkevandsinstallationer fra skel frem til og med tapstedet og derved kommer i kontakt med drikkevand.

Liste med eksempler på byggevarer, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen, men som kan opnå en frivillig godkendelse. Listen er ikke udtømmende og opdateres løbende.

 • Byggevarer eller komponenter heri af rustfrit stål-legeringer EN 1.4000-1.4999
 • Luftblandere, der er beregnet til at indgå i et armatur
 • Kartoucher i armaturer og aftapningsventiler
 • Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i tid, dvs. mindre end 30 minutter ad gangen
 • Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal, f.eks.
 • mindre byggevarer eller delkomponenter, der som udgangspunkt har et drikkevandsberørt areal på mindre end 4 cm2, når byggevaren anvendes, f. eks. O-ringe, mindre pakninger og lign.
 • andre små komponenter, bl.a. pakningsgarn, paksalve, armaturfedt, PTFE-tape til gevindsamlinger, rørtætningssnor til gevindsamlinger, gevindlim og andre anaerobe rørtætningsprodukter, der anvendes i gevindsamlinger, loddemidler, gevindskærevæske og glidemiddel til samling af plastrør
 • visse delkomponenter i meget store byggevarer, hvis komponenten efter en konkret vurdering af styrelsen må anses for alene at have marginal berøring med drikkevand
 • byggevarer, der kan anvendes som permanent eller midlertidig reparation af utætte vandrør, som f. eks. bandagemuffer og reparationsklemmer, men som alene er beregnet til reparation af så små utætheder, at byggevaren ikke har eller kun har en helt marginal berøring med drikkevand.

Liste med eksempler på byggevarer, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen og derfor ikke kan GDV-godkendes. Listen er ikke udtømmende og opdateres løbende.


 • Byggevarer udført af rent kobber.
 • Byggevarer udført af elforzinket stål eller varmforzinket stål.
 • Byggevarer, der indgår i ikke-faste installationer, f.eks. vandbehandlingsanlæg (vandfiltre), koldt - og varmdriksautomater, isterningemaskiner, drikkevandskølere, køle/fryseskabe med vandkøler, osv. Disse byggevarer kan i stedet være omfattet af dokumentationskrav i henhold til Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.
 • Byggevarer, som er monteret som del af den faste installation, men som udelukkende markedsføres eller sælges i Danmark til andre formål end til brug for drikkevand,f.eks. "gårdpostventiler", kogevandsarmaturer, brusearmaturer, når de udelukkende markedsføres til andre formål end drikkevand (f.eks. til bidet, bruser, bad og kogende vand).
 • Forkromede omløbere til overgangen mellem galvaniserede rør og kobberrør og ikke i kontakt med drikkevand.
 • Indbygningscisterner, toiletter og tilslutningsslanger hertil, hvor der ikke forekommer tapsteder for drikkevand.
 • Vandvarmere, varmtvandsbeholdere, vandkogere og kogevandsbeholdere, der ikke fører (koldt) drikkevand frem til tapsteder.

Kontakt GDV-ordningen

Sagsbehandlingen af GDV-ansøgninger varetages af Bolig- og Planstyrelsens Kontor for Byggeri.

 

Spørgsmål vedr. sundhedsmæssig dokumentation i relation til markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand samt GDV-ordningen kan rettes til Bolig- og Planstyrelsen på nedenstående e-mail.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1070 af 28. oktober 2019

Drikkevandsbekendtgørelse

Gældende fra

01/11/2019

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Vejledning

Liste over drikkevandskvalitetskriterier

Kvalitetskriterierne anvendes som vejledende grænseværdier til brug for andre myndigheders administration.

Vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg fastsætter kvalitetskrav til drikkevand og til vand hvortil der stilles særlige kvalitetskrav, f.eks. vand til fremstilling af lægemidler og til brug i fødevarevirksomheder.

Ansøg om GDV-godkendelse

Sidst opdateret 02/11/2021
På denne side fremgår vejledninger om byggevarer godkendt til drikkevand. Vejledningerne er en udmøntning af bekendtgørelsens krav for GDV-godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Der findes endvidere forskellige skabeloner, som kan benyttes til at dokumenterer byggevaren i ansøgningen.

 

Under Ansøgningsmateriale findes generel information om at ansøge, herunder vejledningerne og den erklæring, som bekræftes ved udfyldelse af ansøgningsskemaet. Inden en ansøgning indsendes, anbefales det at læse ”Ansøgningsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand” igennem og følger fremgangsmåden deri. Uddybende forklaringer og baggrund findes i den generelle ”Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand”. Der fremgår også en fornyelsesvejledning og det dertilhørende ansøgningsskema for fornyelse af gældende GDV-godkendelser.

Materialespecifikationer sikrer vigtige oplysninger om byggevaren, som styrelsen skal bruge til at behandle ansøgningen. Det anbefales derfor, at den relevante materialespecifikation udfyldes og benyttes som den materialedokumentation, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Materialespecifikationerne indeholder også vejledning om blandt andet valg af testversion for byggevaren samt om testkrav for forskellige materialetyper. Det er tilladt at vedlægge egne komponent- og materialelister, hvis de indeholder de samme oplysninger som en materialespecifikation.

En liste over de versioner af byggevaren, der skal omfattes af godkendelsen, skal desuden vedlægges. En skabelon hertil findes under Liste over produktnavne/versioner af byggevaren.

Under Tilsynsvejledning og erklæring om indgået tilsynsaftale fremgår "Tilsynsvejledningen" med kravene til den tilsynsaftale om årligt tilsyn, der skal indgås med et akkrediteret tilsynsorgan, samt en tro og love erklæring om indgåelse af betinget tilsynsaftale, hvis der på ansøgningstidspunktet endnu ikke er indgået en endelig tilsynsaftale.

 

Hvad er vigtigt, når jeg skal ansøge om godkendelse eller fornyelse?

OBS: vær først og fremmest opmærksom på, at ansøgninger om fornyelse skal indsendes til GDV senest tre måneder for den nuværende godkendelses udløb. Det er desuden kun gyldige godkendelser, der kan fornyes. Modtager vi dem senere end tre måneder før, kan vi desværre ikke garantere, at vi kan nå at behandle ansøgningen før certifikatets udløb. Dernæst vil din GDV-godkendelse blive ugyldig. Læs mere under "Fornyelser".


Nye godkendelser

Når du skal sende en ny ansøgning om en GDV-godkendelse til SBST er det vigtigt, at du læser vejledningen om ansøgning igennem. Den finder du her under Ansøgning om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV).

Når du indsender en ansøgning om en almindelig godkendelse skal du som minimum indsende følgende:

 1. Det elektroniske ansøgningsskema
 2. Versionsliste for den ansøgte byggevare
 3. Foto(s)
 4. Tegning(er)
 5. Materialespecifikation(er) om byggevarens materialer og

  testversion

 6. Toksikologisk vurdering af byggevarens afgivelse af stoffer

  (hvis påkrævet)

 7. Testprogram (hvis påkrævet)
 8. Testrapport(er) (hvis påkrævet)
 9. Toksikologisk vurdering af testresultatet (hvis påkrævet)
 10. Evt. identifikation af hemmelige stoffer og testværdier herfor (hvis der er behov herfor)
 11. Evt. certifikater/godkendelser, der dokumenterer byggevarens eller dens komponenters sundhedsmæssige egenskaber
 12. Tilsynsaftale eller eventuel betinget tilsynsaftale eller erklæring om indgået tilsynsaftale
 13. Evt. fuldmagt til at handle på vegne af ansøger


Fornyelser

Ved ansøgning om fornyelse af en eksisterende godkendelse kan du ansøge på to måneder:

 1. Tro og loveerklæring (findes under "Ansøgning om fornyelse af GDV-godkendelse) og kan kun bruges, hvis der ikke er foretaget ændringer ift. den nuværende godkendelse
 2. Elektronisk ansøgningsskema på virk.dk
 
Vær desuden opmærksom på, at der skal medsendes en ny versionsliste, hvis der er versioner af byggevaren, der er udgået. 

Ansøgninger om fornyelse skal indsendes til GDV senest tre måneder for den nuværende godkendelses udløb. Det er desuden kun gyldige godkendelser, der kan fornys.


Hvornår er der tale om en fornyelse og en ny godkendelse?

Der kan kun søges om fornyelse, hvis byggevaren er uændret ift. den gældende godkendelse. Hvis der er ændringer i enten konstruktion, materialesammensætning eller sundhedsmæssige egenskaber, skal du indsende en ny ansøgning. Desuden skal det være den samme virksomhed, som fik den nuværende godkendelse, der ansøger om fornyelse. 

Du kan ansøge om fornyelse via tro og loveerklæringen, hvis alle følgende forhold er opfyldt:

 • Der ikke er ændringer i byggevarens konstruktion, materialesammensætning eller sundhedsmæssige egenskaber
 • Hvis versionslisten videreføres uændret fra den nuværende godkendelse
 • At betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt
 • Det er den samme virksomhed, der er godkendelsesindehaver


Ansøger du om fornyelse af en godkendelse, hvor du har tilføjet versioner til versionslisten eller andre af de ovenstående forhold ikke er opfyldt skal du indsende ansøgningen om fornyelsen via virk.dk. Ved tilføjelse af nye versioner vil styrelsen vurdere, hvorvidt ændringerne kan ses som del af en fornyelse, eller om der skal indsendes en helt ny ansøgning. Hvis ikke den nye version er i overensstemmelse med testversionen, skal der indsendes en ansøgning om en ny godkendelse.

I alle tilfælde, hvor ansøgningen må betragtes som ny, kan det eksisterende godkendelsesnummer ikke videreføres, og den nye GDV-godkendelse vil blive tildelt et nyt godkendelsesnummer.

Hvorvidt en godkendelse kan fornys eller om der skal indsendes en ny ansøgning kan du læse mere om i vejledningen om fornyelse af GDV-godkendelse.


Styrelsens sagsbehandling

Vi modtager løbende ansøgninger om både nye godkendelser og fornyelser i GDV-teamet. Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, vi modtager dem, og sagsbehandlingstiden varierer alt efter hvilket materiale vi modtager til de enkelte ansøgninger.

Når vi modtager din ansøgning modtager du en bekræftelse pr. mail fra gdv@sbst.dk, hvor din sag tildeles et sagsnummer. Sagen placeres dernæst i køen af indkomne sager.

Som oftest efterspørger vi yderligere informationer i forbindelse med behandling af ansøgninger, da mange sager ikke indeholder de nødvendige informationer. Når det sker vil ansøgningsprocessen som udgangspunkt starte forfra igen.

Generelt gælder det derfor, at jo mere og fyldestgørende information, du sender til os fra starten, jo hurtigere og lettere er det for styrelsen at behandle jeres ansøgning.

OBS: Styrelsen har på nuværende tidspunkt rigtig mange ansøgninger, hvorfor der må forventes længere behandling af din ansøgning. Vi håber på forståelse og arbejder så hurtigt vi kan. Ved spørgsmål om status på din ansøgning er du velkommen til at kontakte styrelsen på gdv@sbst.dk eller 3330 7010. Vi har telefontid mandag til fredag mellem kl. 10 og 12.

Herunder finder du vejledninger og links til ansøgning om godkendelse eller fornyelse. 

Ansøgning

Ansøgning om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV)

Her kan du ansøge om en GDV-godkendelse, hvis du vil markedsføre og sælge en byggevare i kontakt med drikkevand i Danmark.
Vejledning
Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen

Denne vejledning gælder ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand også kaldet GDV-ordningen. En GDV-godkendelse vedrører kun byggevarens sundhedsmæssige egenskaber og ikke de fysiske-mekaniske egenskaber

Ansøgning

Ansøgning om fornyelse af GDV-godkendelse

Dette ansøgningsskema kan anvendes ved førstegangsfornyelse af GDV-godkendelse, hvis byggevaren ikke er ændret.
Vejledning
Vejledning om fornyelse af GDV-godkendelse

Denne vejledning beskriver hvordan der kan ansøges om fornyelse af GDV-godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Yderligere vejledning og ansøgningsmateriale

Vejledning

Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand

Vejledningen omhandler gældende danske regler for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Testkrav

Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til drikkevand

Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til drikkevand.

Vejledning

Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01

Denne testmetode for visse vandbehandlingsanlæg (M01) finder anvendelse i forbindelse med godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV-ordningen)

Vejledning

NKB Produktregler 4 - Produktregler for Aftapningsarmaturer til Brugsvandsanlæg

Produktregler for aftapningsarmaturer til brugsvandsanlæg i tilknytning til de nordiske retningslinier for gensidig accept af byggeprodukter.

Vejledning

Tilsynsvejledning

Tilsynsvejledningen beskriver kravene til udførelse af tilsyn med byggevarer, der er godkendt til drikkevand i GDV-ordningen, herunder tilsyn med godkendelsesindehavers egenkontrolprogram.

Forbrugervejledning

Sidst opdateret 02/11/2021
I Danmark er der krav om, at byggevarer i kontakt med drikkevand (som eksempelvis vandhaner) er omfattet af en sundhedsmæssig godkendelse, før de markedsføres og sælges i f.eks. butikker og på webshops.

På denne side kan du læse, hvad man som forbruger skal være opmærksom på.

Er du i tvivl om reglerne, kan vi kontaktes på nedenstående mailadresse, hvor du kan forvente svar inden for 5 hverdage:

Har du mistanke om en ulovlig byggevare, kan du indgive en anmeldelse til markedskontrollen hos Sikkerhedsstyrelsen.

Der kan ske afsmitning af potentielt sundhedsskadelige stoffer fra drikkevandsinstallationerne til drikkevandet. Det skyldes, at byggevarerne kan være lavet af tungmetaller som bly, cadmium og nikkel eller fra plastmaterialer og elastomerer (gummi).

 

De danske myndigheder har siden 1972 stillet nationale krav til, hvor meget der må afsmittes til drikkevandet fra installationerne. Reglerne skal være med til at sikre, at det kolde drikkevand lever op til kvalitetskravene.

Bekendtgørelse nr. 1007/2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det gældende retsgrundlag og regulerer fra bebyggelsens skel og frem til tapstedet (vandhanen). Med bekendtgørelsen stilles der krav om sundhedsmæssig dokumentation inden, byggevaren må markedsføres og sælges.

 

Reglerne omfatter eksempelvis vandhaner, vandrør, slanger, fittings, ventiler, vandmålere mv., som bruges inden for indgang til ejendom.

Alle handelsled, dvs. både producenter, importører, grossister, butikker (fysiske såvel som webshops) og installatører, har et selvstændigt ansvar for at sikre, at de byggevarer, der markedsføres og sælges, er lovlige.

 

En byggevare skal derudover være korrekt mærket, så alle selv kan tjekke, om den er lovlig. Det kan eksempelvis være ved, at der på emballagen eller i følgedokumenterne henvises til et godkendelses-/certifikatnummer. Hvis du ikke umiddelbart kan se byggevarens godkendelses-/certifikatnummer, kan du spørge hos forhandleren.

 

Du kan tjekke gyldigheden af et godkendelses-/certifikatnummer ved at benytte de tilgængelige databaser, som du finder links til i boksen til højre.

 

Det er et krav, at den sundhedsmæssige dokumentation er gyldig, hvilket man kan tjekke i de nævnte databaser. De forskellige godkendelser og certifikater er tidsbegrænsede. Hvis de ikke er gyldige, vil de ikke fremgå af databaserne.

I Danmark er det lovligt at markedsføre og sælge byggevarer i kontakt med drikkevand, som enten er godkendt i den gældende danske, tyske, hollandske eller svenske ordning. Det betyder, at den sundhedsmæssige dokumentation kan bestå af enten:

 • en dansk GDV-godkendelse eller
 • et tysk DVGW-certifikat eller
 • en hollandsk ATA-godkendelse/The Kiwa Water Mark eller
 • en svensk typegodkendelse fra enten RISE eller Kiwa Sverige.


Virksomheder, der markedsfører og sælger byggevarer i kontakt med drikkevand, skal kunne forevise dokumentationen på forlangende.

GDV-ordningen er den danske godkendelsesordning for de sundhedsmæssige egenskaber for byggevarer i kontakt med drikkevand. GDV står for Godkendt til drikkevand. Kun byggevarer med en gyldig GDV-godkendelse må mærkes med dråbemærket nedenfor.
Den frivillige branchedrevne VA-godkendelse indeholder en bedømmelse af en byggevares fysiske og mekaniske egenskaber.

VA-godkendelsen forholder sig til, om produkterne opfylder de danske krav, som er beskrevet i bygningsreglementet samt tilhørende normer og vejledninger.

Tidligere fandtes der også VA-godkendelser for de sundhedsmæssige egenskaber, men disse er udfaset med GDV-ordningen og er ikke længere gyldige.
 • Byggevarer udført af rustfrit stål-legeringerne EN 1.4000-1.4999 er fritaget kravet om godkendelse, men kan opnå en frivillig godkendelse.
 • Byggevarer udført af el- og varmforzinket stål/galvaniseret stål eller af rent kobber er ikke egnede til drikkevand i alle dele af landet, og kan derfor ikke godkendes. Din VVS-installatør kan rådgive dig om materialevalg, da det afhænger af vandtypen.
 • Vandinstallationer til varmt brugsvand, som eksempelvis et brusearmatur og tilhørende vandrør, er ikke til drikkevand og er derfor ikke omfattet af de sundhedsmæssige krav til drikkevand i Danmark.
 • Derudover er der en række produkter, som på forskellig vis kobles til drikkevandsinstallationen uden at være en fast del af installationen. Disse betragtes ikke som byggevarer i kontakt med drikkevand. Det er typisk kaffeautomater og isterningemaskiner, som i stedet er underlagt reglerne for fødevarekontaktmaterialer.

Du kan kontakte os på GDV@bpst.dk, hvis du er i tvivl.

Nikkel i byggevarer kommer fra processen, hvor man forkromer overfladen. Hvis man har svær nikkelallergi, bør man undgå forkromede byggevarer og i stedet vælge byggevarer udført i rustfrit stål.

De fleste vandhaner i messing bliver forkromet, da det giver vandhanen en blank overflade.

Nogle boligejere overvejer at få installeret et blødgøringsanlæg i boligen for at begrænse behovet for f.eks. afkalkning af fliser og apparater. Et blødgøringsanlæg ændrer som udgangspunkt vandet kemiske sammensætning ved at reducere vandets naturlige indhold af bl.a. kalk og andre mineraler.

 

Man skal være opmærksom på, at nogle vandværker allerede blødgør vandet centralt de steder, hvor det er nødvendigt. Inden man installerer et blødgøringsanlæg i sit hjem, kan det derfor være en god idé at undersøge hos det lokale vandværk, om det er tilfældet.

 

Man skal desuden som forbruger være opmærksom på, at hvis man installerer et blødgøringsanlæg i sin bolig, så er det vigtigt, at det installeres og vedligeholdes korrekt, da det ellers kan ændre drikkevandskvaliteten ved taphanen.

 

Som forbruger kan man derfor også overveje, om blødgøring af vandet i hjemmet kan begrænses til den del af vandinstallationen, der vedrører det varme brugsvand, så drikkevandsinstallationen holdes fri af blødgøring.

 

Miljøstyrelsen oplyser, at blødgøring ved ionbytning med natrium fører til, at drikkevandets indhold af natrium øges, idet kalken fjernes og erstattes med natrium. Drikkevand har et naturligt indhold af natrium i varierende mængder. Ved installering af blødgøringsanlæg skal man være opmærksom på, at afhængig af blødgøringsgraden og drikkevandets naturlige indhold af natrium kan blødgøring resultere i, at kvalitetskravet for natrium i drikkevand overskrides.