Om hjemmesiden

Sidst opdateret 02/06/2022
Styrelsens hjemmeside skal gøre det nemt at finde information om styrelsens arbejdsområder, som bl.a. regeludvikling, tilsyn og udstedelse af godkendelser.

Aktiv information

Sidst opdateret 02/06/2022
Bolig- og Planstyrelsen ønsker at være en moderne, gennemsigtig og serviceorienteret styrelse. Med afsæt i offentlighedsloven er det derfor formålet med denne hjemmeside at sikre indblik i styrelsens opbygning og opgaveløsning.

Bolig- og Planstyrelsen ønsker med denne hjemmeside at sikre tilgang til information om styrelsens organisation og arbejdsområder. På hjemmesiden finder du derfor

 

  • Information om styrelsens organisatoriske opbygning og overordnede mål
  • Beskrivelser af styrelsens arbejdsområder og fagkontorer
  • Nyheder om styrelsens arbejde, fx publikationer, analyser mv.
  • Relevante dokumenter som blandt andet styrelsens årsrapport og mål- og resultatplan
  • Oversigt over love og regler, som administreres af Bolig- og Planstyrelsen

Lov

Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020

Offentlighedsloven

Gældende fra

24/02/2020

Loven skal sikre åbenhed hos myndigheder for bl.a. at understøtte tilliden til den offentlige forvaltning.

Brugerkommentarer

Sidst opdateret 02/06/2022
Det er vigtigt for os at sikre dig en god brugeroplevelse på vores hjemmeside. Du er derfor velkommen til at indsende kommentarer til hjemmesiden.

Vi modtager gerne kommentarer fra dig, hvis du har forslag til forbedringer af hjemmesiden. Vær opmærksom på, at din kommentar ikke besvares, men indgår i vores løbende arbejde med at forbedre vores hjemmeside.

 

Du skal ikke angive dit navn, telefonnummer, CPR-nummer eller andre følsomme oplysninger i din kommentar.

 

Send din kommentar til: bpst@bpst.dk

 

 

Tilgængelighed

Sidst opdateret 02/06/2022
Bolig- og Planstyrelsen arbejder kontinuerligt med tilgængelighed, så alle borgere kan tilgå vores hjemmesider.

Tilgængelighed handler om at sikre alle borgere lige adgang til offentlige digitale løsninger, uanset eventuelle handicap som fx nedsatte fysiske, kognitive, sproglige eller motoriske evner.

 

Du finder Bolig- og Planstyrelsens tilgængelighedserklæring via linket nedenfor.

 

 

Ønsker du at få læst teksten på hjemmesiden op, stiller Digitaliseringsstyrelsen et gratis værktøj til rådighed, som du kan downloade på nedenstående hjemmeside.