Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgninger om udlejningstilladelse og tilsyn med udlejning efter sommerhusloven

Sidst opdateret 10/06/2022

Behandling af personoplysninger

Sidst opdateret 10/06/2022

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Bolig- og Planstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Bolig- og Planstyrelsen

Slotsgade 1, 2. sal

4800 Nykøbing F.

CVR-nr.: 42125741

Telefon: 3330 7010

Mail: bpst@bpst.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 

Databeskyttelsesrådgiver

Adresse: Carsten Niebuhrs Gade 43

Postnummer: 1577 København V

Telefon: 7226 9738

E-mail: dpo@bpst.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

  • Tilsyn på sommerhusområdet

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 

Lov om sommerhuse og campering m.v. nr. 949 af 3. juni 2013 § 10 a og § 11, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, art. 9, stk. 2, litra g og art. 10.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

  • Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger og oplysninger om lejeindtægter optjent ved udlejning
  • Fortrolige oplysninger om cpr.-nr.
  • Oplysninger om strafbare forhold
  • Følsomme oplysninger, herunder oplysninger om helbredsforhold

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 

  • Andre offentlige myndigheder i den udstrækning, der er relevant for disse myndigheders sagsbehandling.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager persondata i forbindelse med tilsynet fra anmeldere og statslige og kommunale myndigheder.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder arkivloven og offentlige myndigheders dokumentationsforpligtelse, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.