Om styrelsen

Bolig- og Planstyrelsen er en styrelse under Indenrigs- og boligministeriet med ansvar for en bred vifte af myndigheds- og udviklingsopgaver inden for bolig-, bygge-, plan- og landdistriktsområdet.