Publikationsliste

Resultat: 15

Landdistriktsforskning

Henvisning til vidensbank hos Landdistrikternes Fællesråd

Mere liv i bymidter og landdistrikter

Aftaletekst til borgerdrevne dagligvare butikker

Link til ELFUL (gælder for LAG-området)

På hjemmesider og andet elektronisk materiale skal der være et link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Link til ELFUL på hjemmesider (kun erhvervsmæssige)

På hjemmesider og andet elektronisk materiale skal der på LAG projekter desuden være et link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Definition af små og mellemstore virksomheder (SMV)

EU Kommissionen Brugervejledning til definitionen af SMV’er

LEADER-metoden

Her kan du læse mere om LEADER metoden

Revisorinstruks

Revisorinstruks PDF

Vejledning om adskillelse af udgifter til løn i hhv. NFLAG, FLAG og LAG

Vejledning om driftstilskud til lokale aktionsgrupper fra den nationale FLAG-pulje