Publikationsliste

Resultat: 9

Notat

Redegørelse for branden i ejendommen E/F Grøndalsbo i Vanløse

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en redegørelse for branden i boligbebyggelsen E/F Grøndalsbo i Vanløse den 25. marts 2022.

Notat

Product families and priorities for the CPR Technical Acquis management

Liste over prioritering af produktspecifikke undergrupper i CPR Acquis.

Notat

AB 18-systemet - fejlrettelser

AB 18-systemet - fejlrettelser - Byggeriets aftalevilkår (AB-systemet)

Notat

Betænkning nr. 1570 af 21. juni 2018

Udvalgets betænkning med aftaletekster og tilhørende bemærkninger mv. blev enstemmigt vedtaget
af udvalget på udvalgets sidste møde den 5. juni 2018.

Notat

Radonhandlingsplan

Den danske radonhandlingsplan bekskriver hvordan gennemførte tiltag med tillæg af nye initiativer skal bidrage til fortsat at fremme opnåelsen af det langsigtede mål om stadig reduktion af radonudsættelsen i Danmark.

Notat

Orientering vedrørende Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016

Orienteringen beskriver situationen efter, at Husejernes Forsikring, der har tegnet byggeskadeforsikringer for Gable Insurance AG, gik konkurs den 19. november 2016.

Notat

Historisk - Nye emissionsfaktorer for el og fjernvarme

Dette notat beskriver de overordnede forudsætninger, der er anvendt i forbindelse med udvikling af emissionsfaktorerne for el og fjernvarme.

Notat

Status for kommunernes håndtering af PCB i deres folkeskoler

Oversigt over status for kommunernes håndtering af PCB i deres folkeskoler, august 2013.

Notat

PCB i skoler

Der ønskes med notatet en mere dybdegående vurdering af de foreliggende resultater vedrørende skoler.

Viser 9 af 9