Publikationsliste

Resultat: 3

Evaluering

Temperaturmåling af byggesagsprocessen efter Bygningsreglement 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ønsket at lave en temperaturmåling på byggesagsprocessen efter bygningsreglement 2018. Temperaturmålingen er udarbejdet af COWI og er gennemført i perioden
august 2019 til januar 2020.

Evaluering

Evaluering af reglerne for transportable telte og konstruktioner samt certificeringsordningen

Rambøll har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemført en evaluering af reglerne for transportable

Evaluering

Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning belyser emner som byggeskadeforsikringens opbygning, status på ordningens udbredelse m.v.

Viser 3 af 3