Publikationsliste

Resultat: 23

Supplerende bilag 13b - Signaturer i SVG format til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i SVG-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt SVG-dokument.

Supplerende bilag 13e - Definitionsliste til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

Under udarbejdelse

Bilag 2 - Præ-accepterede løsninger for etageboligbyggeri til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for etageboligbyggeri.

Bilag 8 - Præ-accepterede løsninger for landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger.

Bilag 7 - Præ-accepterede løsninger for bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp.

Bilag 9 - Præ-accepterede løsninger for bygningsafsnit med garageanlæg til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for bygningsafsnit med garageanlæg.

Bilag 10 - Præ-accepterede løsninger for industri- og lagerbygninger til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for industri- og lagerbygninger.

Supplerende bilag 11e - Vejledning om transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for opstilling af transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer.

Bilag 1b - Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse.