Publikationsliste

Resultat: 6

Vejledning

Faktaark vedr. PCB-kortlægningen

Gennemgang af resultatet af en kortlægning af PCB i den danske bygningsmasse.

Rapport

Kortlægning af PCB i materialer og indeluft

Denne rapport indeholder de samlede resultater af projektet "Kortlægning af PCB i materialer og indeluft".

Notat

Status for kommunernes håndtering af PCB i deres folkeskoler

Oversigt over status for kommunernes håndtering af PCB i deres folkeskoler, august 2013.

Notat

PCB i skoler

Der ønskes med notatet en mere dybdegående vurdering af de foreliggende resultater vedrørende skoler.

Vejledning

Faktaark om PCB og den nye handlingsplan

Denne vejledning indeholder fakta og den nye handlingsplan vedr. PCB.

Strategi

Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Regeringen vil med handlingsplanen styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygningen eller bygningsarbejdere.

Viser 6 af 6