Publikationsliste

Resultat: 3

Notat

Redegørelse for branden i ejendommen E/F Grøndalsbo i Vanløse

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en redegørelse for branden i boligbebyggelsen E/F Grøndalsbo i Vanløse den 25. marts 2022.

Notat

AB 18-systemet - fejlrettelser

AB 18-systemet - fejlrettelser - Byggeriets aftalevilkår (AB-systemet)

Notat

Betænkning nr. 1570 af 21. juni 2018

Udvalgets betænkning med aftaletekster og tilhørende bemærkninger mv. blev enstemmigt vedtaget
af udvalget på udvalgets sidste møde den 5. juni 2018.

Viser 3 af 3