Publikationsliste

Resultat: 3

Strategi

National strategi for bæredygtigt byggeri

Den 5. marts 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Indholdet i strategien er efterfølgende lanceret som en udgivelse med uddybende beskrivelser af de 21 initiativer, som skal udmøntes.

Strategi

Byggepolitisk strategi af november 2014

Vejen til et styrket byggeri i Danmark er den daværende regerings byggepolitiske strategi

Strategi

Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Regeringen vil med handlingsplanen styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygningen eller bygningsarbejdere.

Viser 3 af 3