Publikationsliste

Resultat: 4

Notat

Radonhandlingsplan

Den danske radonhandlingsplan bekskriver hvordan gennemførte tiltag med tillæg af nye initiativer skal bidrage til fortsat at fremme opnåelsen af det langsigtede mål om stadig reduktion af radonudsættelsen i Danmark.

Notat

Historisk - Nye emissionsfaktorer for el og fjernvarme

Dette notat beskriver de overordnede forudsætninger, der er anvendt i forbindelse med udvikling af emissionsfaktorerne for el og fjernvarme.

Notat

Status for kommunernes håndtering af PCB i deres folkeskoler

Oversigt over status for kommunernes håndtering af PCB i deres folkeskoler, august 2013.

Notat

PCB i skoler

Der ønskes med notatet en mere dybdegående vurdering af de foreliggende resultater vedrørende skoler.

Viser 4 af 4