Publikationsliste

Resultat: 225

Rapport

Undersøgelse af branden i E/F Grøndalsbo i Vanløse

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har udarbejdet en undersøgelse af brandens forløb og årsagerne til brandens spredning på vegne af Bolig- og Planstyrelsen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

Denne vejledning beskriver, hvordan forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige, som arbejder med byggeskadeforsikringsordningen, registrerer byggetekniske svigt og behandler 1 års og 5 års eftersyn i byggeskadeforsikringssystemet BSFS.

Vejledning

Kender du de mest udbredte skader i nybyggeri?

I denne vejledning kan du få overblik
over hvilke skader, der er mest almindelige i nybyggeri, hvorfor de
opstår og hvordan du kan undgå dem.

Vejledning

Forebyg almindelige skader i nybyggeri

Denne vejledning beskriver, hvordan de mest almindelige skader i nybyggeri kan forebygges.

Notat

Product families and priorities for the CPR Technical Acquis management

Liste over prioritering af produktspecifikke undergrupper i CPR Acquis.

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 18 paragraf 36 stk 2

Arbejdsprogram for undergruppen for stål- og aluminiumskonstruktioner

Work Programme

Bilag til arbejdsprogram for undergruppen for stål- og aluminiumskonstruktioner

Gantt-diagram.

Bilag til arbejdsprogram for undergruppen for stål- og aluminiumskonstruktioner

Gantt-diagram.

Bilag til arbejdsprogram for præfabrikerede betonelementer

Gantt-diagram