Nyhedslisteside

Resultat: 38

Udgivet

13/01/2023

Nyhed

Anbefalinger til indretning af plejecentre

Ny rapport giver konkrete anbefalinger til indretning af plejecentre med henblik på smitteforebyggelse og øget trivsel blandt beboerne.
Læs mere

Udgivet

18/11/2022

Nyhed

Husk at søge om tilskud til etablering af byhaver

Den 1. december 2022 er der frist for at søge puljen om tilskud til etablering af byhaver. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.
Læs mere

Udgivet

25/10/2022

Nyhed

Bolig- og Planstyrelsen har udmeldt rammer til fornyelse af bymidter for 2022

Bolig- og Planstyrelsen har den 25. oktober 2022 udsendt brev til 54 kommuner, som har tilkendegivet, at de ønsker at få del i bymidterammen for 2022.
Læs mere

Udgivet

29/09/2022

Nyhed

Nu kan du søge om tilskud til etablering af byhaver

Bolig- og Planstyrelsen åbner den 1. oktober 2022 for en pulje, der skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til grønne oaser. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.
Læs mere

Udgivet

15/09/2022

Nyhed

Maksimumsbeløbet for alment byggeri

Inden for en samlet ramme på 1.400 boliger kan almene byggeprojekter nu få godkendt anskaffelsessummer, som er op til 20 pct. over maksimumsbeløbet.
Læs mere

Udgivet

07/09/2022

Nyhed

Invitation til netværksdag om bygge- og bofællesskaber

Bolig- og Planstyrelsen inviterer kommuner, boligorganisationer, borgere og private rådgivere/developere m.fl. til netværksdag om bygge- og bofællesskaber onsdag den 12. oktober.
Læs mere

Udgivet

30/08/2022

Nyhed

Webinar om ansøgningsmuligheder til puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer

I samarbejde med KL inviterede Bolig- og Planstyrelsen landets kommuner til et webinar om mulighederne for at søge om midler fra puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer den 14. september.
Læs mere

Udgivet

25/08/2022

Nyhed

Kommuner kan nu ansøge om at få del i rammen til fornyelse af bymidter for 2022

I aftalen om mere liv i bymidter og landdistrikter fra 29. november 2021 er der i perioden 2022-2027 afsat midler til fornyelse af bymidter.
Læs mere

Udgivet

17/08/2022

Nyhed

Ny pulje til byhaver

Bolig- og Planstyrelsen åbner 1. oktober 2022 for en pulje, der skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til grønne oaser. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.
Læs mere

Udgivet

08/07/2022

Nyhed

Konference om tilsynet med den almene boligsektor

Bolig- og Planstyrelsen inviterer, i samarbejde med KL og BL - Danmarks Almene Boliger, til konference om, hvordan tilsynet med den almene sektor bliver endnu bedre, og hvordan kommunerne kan understøtte sektorens fortsatte effektiviseringsarbejde.
Læs mere