Nyt udbud: Rapport om indretning af plejeboliger med henblik på smitteforebyggelse og bekæmpelse af ensomhed

Publiceringsdato: 04/04/2022
Bolig- og Planstyrelsen udbyder en opgave, hvor der afsættes 750.000 kr. til udarbejdelse af en rapport, der skal belyse, hvordan plejeboligers fysiske rammer kan bidrage til smitteforebyggelse under fremtidige pandemier og smitteudbrud og samtidig understøtte beboernes sociale liv.

I den politiske aftale om udmøntning af 56 mio. kr. til Det Gode Ældreliv i december 2020 er der afsat midler til en række initiativer på ældreområdet i perioden 2020-2022. Som et led i puljen afsætter Bolig- og Planstyrelsen 750.000 kr. til en rapport om, hvordan de fysiske rammer i plejeboliger kan bidrage til at forebygge smitte under fremtidige pandemier og smitteudbrud, samtidig med at beboernes sociale liv understøttes.

Opgaven består i at tilrettelægge og gennemføre en rapport om, hvordan plejeboliger kan indrettes, så indretningen både forebygger udviklingen af sygdoms- og infektionsmiljøer og giver beboerne mulighed for at opretholde et socialt liv, så ensomhed blandt beboerne bekæmpes under fremtidige pandemier og smitteudbrud.

Baggrund for udbuddet

Baggrunden for rapporten er den politiske aftale om Det Gode Ældreliv, hvor alle Folketingets partier den 18. december 2020 blev enige om udmøntning af midler til Det Gode Ældreliv, der blandt andet indeholder midler til ovenstående rapport. Udbuddet af rapporten er forankret i Indenrigs- og Boligministeriet med udmøntning hos Bolig- og Planstyrelsen.

Erfaringerne fra COVID-19 har vist, at beboerne i plejeboliger, som typisk er ældre personer med et svagt helbred, er særligt udsatte for alvorlige sygdomsforløb, dødsfald og social isolation under et smitteudbrud. COVID-19 har betydet, at beboere i plejeboliger ikke har kunnet se deres familier eller hinanden i samme omfang, som de plejer, hvilket har resulteret i ensomhed og utryghed.

Ældre er således en særligt udsat gruppe i forhold til COVID-19, og er samtidigt den aldersgruppe med det største antal døde som følge af COVID-19. Derfor er der behov for at undersøge, hvordan plejeboliger kan indrettes, så de kan yde beboerne en bedre beskyttelse mod smitte og samtidig sikre beboernes trivsel og livskvalitet under fremtidige pandemier eller smitteudbrud.

Den udbudte rapport skal resultere i konkret og brugbar viden om arkitektur, indretning, materialer og tekniske løsninger for etablering af nye plejeboliger og ombygning af eksisterende plejeboligbebyggelser med henblik på at understøtte gode (ældre)fællesskaber og smitteforebyggelse.

Nedenfor finder du link til udbudsmaterialet og information om den politiske aftale Det Gode Ældreliv.

 

 

Tilbud sendes på mail til almenbolig@bpst.dk.

Tilbudsfrist er den 22. april 2022.

Hvis du vil høre mere om udbuddet, kan du rette henvendelse til David S. Christensen på telefon +45 4171 7777 eller på mail almenbolig@bpst.dk.