Lovlisteside

Resultat: 5

Bekendtgørelse

BEK nr 945 af 21/06/2022

Delegationsbekendtgørelse, Byggeri og Bolig

Gældende fra

21/06/2022

Bekendtgørelsen omhandler Bolig- og Planstyrelsens opgaver og beføjelser på bygge- og boligområdet, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.

Bekendtgørelse

BEK nr 331 af 22/02/2021

Delegationsbekendtgørelse, Landdistriktsudvikling og Planlægning

Gældende fra

22/02/2021

Bekendtgørelsen omhandler Bolig- og Planstyrelsens opgaver og beføjelser på landdistriktsudviklings- og planlægningsområdet, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.

Lov

Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020

Offentlighedsloven

Gældende fra

24/02/2020

Loven skal sikre åbenhed hos myndigheder for bl.a. at understøtte tilliden til den offentlige forvaltning.

Forordning

Forordning 2016/679

Databeskyttelsesforordning

Gældende fra

25/05/2018

Forordning omhandler beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1148 af 09/12/2011

Cookiebekendtgørelsen

Gældende fra

14/12/2011

Bekendtgørelsens formål er at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr.
Viser 5 af 5