Lovlisteside

Resultat: 8

Bekendtgørelse

BEK nr 2509 af 08/12/2021

Bekendtgørelse om tilskud til projekter i udpegede landdistrikter

Gældende fra

08/12/2021

Forordning

CAP-forordningen

Gældende fra

02/12/2021

LAG-ordningen er nævnt i artikel 77. Du kan finde forordningen her.

Bekendtgørelse

BEK nr 1552 af 02/07/2021

Bekendtgørelse om tilskud fra national pulje til projekter og lokale aktionsgrupper i udpegede fiskeriområder

Gældende fra

02/07/2021

Fiskeriaftale

Gældende fra

18/03/2021

På FLAG-området blev det i fiskeriaftalen fra 18. marts 2021 aftalt, at FLAG i perioden 2021-2023 skulle være en nationalt finansieret ordning

Bekendtgørelse

BEK nr 734 af 26/05/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Gældende fra

26/05/2020

Bekendtgørelse

BEK nr 64 af 25/01/2020

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder

Gældende fra

25/01/2020

Bekendtgørelse

BEK nr 1415 af 21/11/2017

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Gældende fra

21/11/2017

Viser 8 af 8