Lovlisteside

Resultat: 1

Henstilling

2019/1660

Kommissionens henstilling (EU) 2019/1660 om gennemførelse af de nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU

Gældende fra

28/10/2019

Formålet med henstillingen er at lette en effektiv og sammenhængende anvendelse af bestemmelserne i energieffektivitetsdirektivet om måling og fakturering af varmeenergi.
Viser 1 af 1