Lovlisteside

Resultat: 2

Forordning

305/2011

Byggevarerfordningen

Gældende fra

01/06/2013

Forordningen har til formål at harmonisere betingelser for markedsføring af byggevarer. Herudover ophæver den Rådets direktiv 89/106/EØF.

Forordning

244/2012

Udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

21/03/2012

Om bygningers energimæssige ydeevne, hvori der fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne.
Viser 2 af 2