Lovlisteside

Resultat: 2

Bekendtgørelse

BEK nr. 195 af 12/03/2020

Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020

Gældende fra

18/03/2020

Formålet med bekendtgørelsen er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere ved at yde tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1250 af 13/12/2004

Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri

Gældende fra

01/01/2005

Bekendtgørelsen omhandler ombygninger af eksisterende byggeri: offentligt tilgængelige bygninger og erhvervsbyggeri til service og administration samt ombygninger, hvor ombygningen ikke er væsentlig iht. byggelovens § 2, litra b, jf. §§ 4 og 5.
Viser 2 af 2