Lovlisteside

Resultat: 3

Direktiv

2018/2002

Direktiv (EU) 2018/2002 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energifeffektivitet

Gældende fra

11/12/2018

Direktiv

2014/94/EU

Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Gældende fra

17/11/2014

Direktiv

2010/31

Direktiv 2010/31 om bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

08/07/2010

Direktivet har til formål at forbedre bygningers energimæssige ydeevne i EU ved at tage hensyn til klima og lokale forhold. Det fastsætter mindstekrav og en fælles ramme for beregning af en bygnings energimæssige ydeevne.
Viser 3 af 3