Lovlisteside

Resultat: 4

Henstilling

2019/1660

Kommissionens henstilling (EU) 2019/1660 om gennemførelse af de nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU

Gældende fra

28/10/2019

Formålet med henstillingen er at lette en effektiv og sammenhængende anvendelse af bestemmelserne i energieffektivitetsdirektivet om måling og fakturering af varmeenergi.

Direktiv

2018/2002

Direktiv (EU) 2018/2002 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energifeffektivitet

Gældende fra

11/12/2018

Direktiv

2014/94/EU

Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Gældende fra

17/11/2014

Direktiv

2010/31

Direktiv 2010/31 om bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

08/07/2010

Direktivet har til formål at forbedre bygningers energimæssige ydeevne i EU ved at tage hensyn til klima og lokale forhold. Det fastsætter mindstekrav og en fælles ramme for beregning af en bygnings energimæssige ydeevne.
Viser 4 af 4