Lovlisteside

Resultat: 4

Bekendtgørelse

BEK nr. 1465 af 28/06/2021

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelsen omfatter alle byggevarer, der er i omsætning, eller tilgængelige på markedet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1070 af 28. oktober 2019

Drikkevandsbekendtgørelse

Gældende fra

01/11/2019

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Gældende fra

01/07/2016

Vejledning

Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

Forordning

305/2011

Byggevarerfordningen

Gældende fra

01/06/2013

Forordningen har til formål at harmonisere betingelser for markedsføring af byggevarer. Herudover ophæver den Rådets direktiv 89/106/EØF.
Viser 4 af 4