Lovlisteside

Resultat: 1

Forordning

305/2011

Byggevarerfordningen

Gældende fra

01/06/2013

Forordningen har til formål at harmonisere betingelser for markedsføring af byggevarer. Herudover ophæver den Rådets direktiv 89/106/EØF.
Viser 1 af 1