Lovlisteside

Resultat: 27

Bekendtgørelse

BEK nr. 2184 af 26/11/2021

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

Bekendtgørelse

BEK nr. 1465 af 28/06/2021

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelsen omfatter alle byggevarer, der er i omsætning, eller tilgængelige på markedet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 2287 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bekendtgørelse

BEK nr. 776 af 02/06/2020

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelsen indeholder regler for certificerede statikere og brandrådgivere, der er påkrævet for at blive certificeret rådgiver. Bekendtgørelsen regulerer også akkrediteringsorganet samt de certificeringsorganer der certificerer og fører kontrol.

Bekendtgørelse

BEK nr 1399 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Gældende fra

01/01/2020

Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet følger af §§ 4-6. Det finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, tilbygning, ombygning, nedrivning, vedligeholdelse samt ved ændringer i benyttelse af bebyggelse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1070 af 28. oktober 2019

Drikkevandsbekendtgørelse

Gældende fra

01/11/2019

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Bekendtgørelse

BEK nr. 673 af 01/07/2019

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Gældende fra

05/07/2019

Direktiv

2018/84

Ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EØS-relevant tekst)

Gældende fra

09/07/2018

Bekendtgørelse

BEK nr. 1420 af 04/12/2017

Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer

Gældende fra

01/01/2018