Lovlisteside

Resultat: 34

Henstilling

2019/1660

Kommissionens henstilling (EU) 2019/1660 om gennemførelse af de nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU

Gældende fra

28/10/2019

Formålet med henstillingen er at lette en effektiv og sammenhængende anvendelse af bestemmelserne i energieffektivitetsdirektivet om måling og fakturering af varmeenergi.

Bekendtgørelse

BEK nr. 673 af 01/07/2019

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Gældende fra

05/07/2019

Direktiv

2018/2002

Direktiv (EU) 2018/2002 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energifeffektivitet

Gældende fra

11/12/2018

Direktiv

2018/84

Ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EØS-relevant tekst)

Gældende fra

09/07/2018

Bekendtgørelse

BEK nr. 1420 af 04/12/2017

Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer

Gældende fra

01/01/2018

Bekendtgørelse

BEK nr. 541 af 22/05/2017

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

Gældende fra

01/07/2017

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Gældende fra

01/07/2016

Vejledning

Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

Lov

LBK nr. 1178 af 23/09/2016

Bekendtgørelse af byggeloven

Gældende fra

01/07/2016

Loven skal blandt andet sikre, at bebyggelse udføres, indrettes og bruges således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Bekendtgørelse

BEK nr. 146 af 12/02/2015

Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag

Gældende fra

16/02/2015