Lovlisteside

Resultat: 34

Bekendtgørelse

BEK nr. 2184 af 26/11/2021

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

Bekendtgørelse

BEK nr. 1465 af 28/06/2021

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelsen omfatter alle byggevarer, der er i omsætning, eller tilgængelige på markedet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 2287 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Gældende fra

01/01/2021

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1463 af 29/11/2022

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Social- og Boligstyrelsen

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Social- og Boligstyrelsen

Bekendtgørelse

BEK nr. 776 af 02/06/2020

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelsen indeholder regler for certificerede statikere og brandrådgivere, der er påkrævet for at blive certificeret rådgiver. Bekendtgørelsen regulerer også akkrediteringsorganet samt de certificeringsorganer der certificerer og fører kontrol.

Bekendtgørelse

BEK nr. 195 af 12/03/2020

Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020

Gældende fra

18/03/2020

Formålet med bekendtgørelsen er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere ved at yde tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse.

BEK nr. 181 af 05/03/20

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen)

Gældende fra

10/03/2020

Bekendtgørelsen implementerer direktiv.

Bekendtgørelse

BEK nr 1399 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Gældende fra

01/01/2020

Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet følger af §§ 4-6. Det finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, tilbygning, ombygning, nedrivning, vedligeholdelse samt ved ændringer i benyttelse af bebyggelse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1070 af 28. oktober 2019

Drikkevandsbekendtgørelse

Gældende fra

01/11/2019

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.