Lovlisteside

Resultat: 27

Bekendtgørelse

BEK nr. 70 af 26/01/2018

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Gældende fra

01/02/2018

Driftsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse

BEK nr. 1700 af 18/12/2017

Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af regler om, hvilke udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, bygninger, der indeholder erhverv og beboelse mv.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1702 af 19/12/2017

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af bestemmelser om opgørelsen og uddelingen af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse. Derudover fastsættes bestemmelser for indberetning af kommunalbestyrelsernes beslutninger om bygningsfornyelse m.v. og områdefornyelse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1703 af 19/12/2017

Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af bestemmelser om, hvilke udgifter kommunerne kan få statsrefusion til, og hvilken refusionsprocent der kan opnås.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1701 af 18/12/2017

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af regler for regnskabsaflæggelse, kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskaber samt revision af kommunalbestyrelsens regnskaber.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1699 af 18/12/2017

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse

Gældende fra

01/01/2018

Fastsættelse af regler om tilbagebetaling af udbetalte tilskud til byfornyelsesbeslutninger truffet efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse

BEK nr. 718 af 13/06/2016

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger

Gældende fra

01/07/2016

Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger

Bekendtgørelse

BEK nr. 720 af 13/06/2016

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution

Gældende fra

01/07/2016

Normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution

Bekendtgørelse

BEK nr. 719 af 13/06/2016

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital

Gældende fra

01/07/2016

Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital