Lovlisteside

Resultat: 11

Bekendtgørelse

BEK nr. 482 af 07/05/2010

Bekendtgørelse om udbetaling af støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Gældende fra

12/05/2010

Fastsættelse af regler for udbetaling af tilskud samt indfasningsstøtte.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1096 af 15/11/2004

Bekendtgørelse om opgørelse af moms i forbindelse medbyfornyelsesaktiviteter

Gældende fra

24/11/2004

Fastsættelse af regler for opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter.
Viser 11 af 11