Blanketlisteside

Resultat: 39

Ansøgningsskema for nedrivning af almene boliger 2022

Boligorganisationer skal anvende ansøgningsskemaet til
ansøgning om godkendelse af nedrivning af almene boliger.

Ansøgningsskema for salg af almene boliger 2022

Boligorganisationer skal anvende ansøgningsskemaet til
ansøgning om godkendelse af salg af almene boliger

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne

Ansøgningsskemaet er digitalt og ligger på Virk.dk.
Ansøgning

Ansøgning om tilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i de 4 ø-kommuner

Ansøgningsskemaet er digitalt og findes her.
Skema

Skabelon til udarbejdelse af udviklingsplan

For de boligorganisationer og kommuner med et boligområde, der omfattes af kravet om at udarbejde en udviklingsplan, er der udarbejdet en skabelon med en række obligatoriske indholdspunkter, der skal anvendes og udfyldes til dette arbejde.
Rapport/afrapportering

Skabelon for opgørelse af initiativer i udviklingsplan

I dette Excel-ark opgøres andelen af familieboliger i forbindelse med implementering af udviklingsplanerne.
Rapport/afrapportering

Notat om fremtidig linje for sagsbehandling af årsrapporter 2021

 

Rapport/afrapportering

Skabelon for afrapportering af udviklingsplaner 2021

Hvert år skal de Kommuner og Boligorganisationer, der har boligområder på listen over omdannelsesområder, fremsende en status for gennemførelsen af udviklingsplanen til Bolig- og Planstyrelsen. Afrapporteringen skal følge denne skabelon.
Ansøgning

Skema ABC indberetning af støttet byggeri august 2020

Skema ABC - til brug for indberetning af støttet byggeri fra 1. august 2020 (Byggeri med privat part og nye maksimumsbeløb for støttet byggeri).