Blanketlisteside

Resultat: 45

Skema

Ansøgningsskema for nedrivning af almene boliger 2023

Boligorganisationer skal anvende ansøgningsskemaet til ansøgning om godkendelse af nedrivning af almene boliger.

Ansøgningsskema for salg af almene boliger 2023

Boligorganisationer skal anvende ansøgningsskemaet til ansøgning om godkendelse af salg af almene boliger.
Ansøgning

Skema ABC indberetning af støttet byggeri 2022

Skema ABC - til brug for indberetning af støttet byggeri fra 1. marts 2022 (Byggeri med privat part og nye maksimumsbeløb for støttet byggeri).
Ansøgning

Skema ABC - Renoveringsstøtte for støttet boligbyggeri - støtteart 92

Ansøgning om renoveringsstøtte for støttet boligbyggeri - støtteart 92
Ansøgning

Skema ABC - Renoveringsstøtte for støttet boligbyggeri - støtteart 91

Ansøgning om renoveringsstøtte for støttet boligbyggeri - støtteart 91

Ansøgningsskema for sammenlægning af almene boliger

Dette skema anvendes af almene boligorganisationer til at ansøge om godkendelse af sammenlægning af almene boliger efter almenboliglovens § 28 a, stk. 1-2.

Ansøgningsskema for nedrivning af almene boliger 2022

Boligorganisationer skal anvende ansøgningsskemaet til
ansøgning om godkendelse af nedrivning af almene boliger.

Ansøgningsskema for salg af almene boliger 2022

Boligorganisationer skal anvende ansøgningsskemaet til
ansøgning om godkendelse af salg af almene boliger

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne

Ansøgningsskemaet er digitalt og ligger på Virk.dk.