Tilgængelighed

Sidst opdateret 07/11/2019
Tilgængelighed i byggeri reguleres i byggeloven, og det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven bl.a. har til formål at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse (nybyggeri og ombygninger).

De første egentlige tilgængelighedskrav blev indført i 1972, og siden er der løbende kommet nye til. I 2005 blev der indført skærpede bestemmelser om tilgængelighedsforbedringer ved ombygninger i eksisterende byggeri, og i 2008 blev der indført en lang række nye krav i bygningsreglementet, samtidig med at de eksisterende krav er blevet skærpet væsentligt.

 

Tilgængelighedsbestemmelserne findes hovedsagelig i bygningsreglementets kapitel 3 og omfatter bestemmelser om:

 

  • niveaufri adgang til alle enheder i en bygnings adgangsetage,
  • niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager, handicapparkeringspladser, tilgængelig passage fra handicapparkeringspladserne til bygningen,
  • handicaptoiletter (offentligt tilgængelige),
  • elevatorer, som kan betjenes af kørestolsbrugere – kravet gælder kun for bygninger med 3 eller flere etager,
  • teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter, mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (f.eks. i mødelokaler og ved skranker),
  • etablering af kørestolspladser ved fastmonterede pladser samt
  • tilgængelig skiltning og information i bygninger.

 

De enkelte regler fremgår af bygningsreglementet. Bekendtgørelsen kan findes nedenfor.

Bekendtgørelse nr. 1250 af den 13. december 2004 omhandler krav til ombygninger. Bekendtgørelsen kan findes nedenfor.


Bekendtgørelse

BEK nr 1399 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Gældende fra

01/01/2020

Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet følger af §§ 4-6. Det finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, tilbygning, ombygning, nedrivning, vedligeholdelse samt ved ændringer i benyttelse af bebyggelse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1250 af 13/12/2004

Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri

Gældende fra

01/01/2005

Bekendtgørelsen omhandler ombygninger af eksisterende byggeri: offentligt tilgængelige bygninger og erhvervsbyggeri til service og administration samt ombygninger, hvor ombygningen ikke er væsentlig iht. byggelovens § 2, litra b, jf. §§ 4 og 5.