Publikationsliste

Resultat: 14

Vejledning

Forebyg almindelige skader i nybyggeri

Denne vejledning beskriver, hvordan de mest almindelige skader i nybyggeri kan forebygges.

Rapport

Casekatalog - Klimavenligt byggeri og LCA

Analyse af udvalgte landes tilgange til klimavenligt byggeri, LCA og samfundsøkonomi.

Rapport

Klimavenligt byggeri og LCA

Analyse af udvalgte landes tilgange til klimavenligt byggeri, LCA og samfundsøkonomi

Strategi

National strategi for bæredygtigt byggeri

Den 5. marts 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Indholdet i strategien er efterfølgende lanceret som en udgivelse med uddybende beskrivelser af de 21 initiativer, som skal udmøntes.

Vejledning

GDV-logo (ai)

Download GDV-logo i ai format

Vejledning

Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01

Denne testmetode for visse vandbehandlingsanlæg (M01) finder anvendelse i forbindelse med godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV-ordningen)

Vejledning

Tilsynsvejledning

Tilsynsvejledningen beskriver kravene til udførelse af tilsyn med byggevarer, der er godkendt til drikkevand i GDV-ordningen, herunder tilsyn med godkendelsesindehavers egenkontrolprogram.

Vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg fastsætter kvalitetskrav til drikkevand og til vand hvortil der stilles særlige kvalitetskrav, f.eks. vand til fremstilling af lægemidler og til brug i fødevarevirksomheder.

Testkrav

Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til drikkevand

Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til drikkevand.