Publikationsliste

Resultat: 227

Indeksreguleringen af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2023

Byggeskadeforsikringsordningen indeholder en selvrisiko, som reguleres hvert tredje år.

National strategi for bæredygtigt byggeri

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri udgør regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægssektoren.

Pulje til bæredygtigt byggeri

Med Finansloven for 2021 er der afsat en pulje til at fremme bæredygtigt byggeri på 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (50 mio. kr. i alt).

Oplæg til standardværdier for installationer, enfamilie-og rækkehuse

Denne rapport er udarbejdet af Sweco og Teknologisk Institut for Bolig- og Planstyrelsen, med det formål at udvikle standardværdier, der muliggør en hurtigere opgørelse af installationers klimavirkning.

Oplæg til standardværdier for installationer - øvrige bygninger

Rapporten er udarbejdet af MOE for Bolig- og Planstyrelsen, og belyser metoder og overvejelser ifm. oplægget til fastlæggelse af standardværdier inden for installationskategorierne afløb, vand, varme mv.

Oversigt over udbydere af byggeskadeforsikring

Listen indeholder en oversigt over de forsikringsselskaber, der udbyder byggeskadeforsikring.

Vejledning

Vejledning vedrørende registrering af skader i BSFS 2022

Denne information er til dig, som udfører eftersyn under byg-geskadeforsikringsordningen