Resultat: 14

Udgivet

21/12/2019

Nyhed

Certificeringsordning på brand- og konstruktionsområdet

Fra den 1. januar 2020 skal kommunerne ikke længere udføre den tekniske byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet. Dokumentationen af brandsikkerhed og konstruktive forhold i bygninger skal fremover varetages af certificerede rådgivere.
Læs mere

Udgivet

21/12/2019

Nyhed

Nye regler opretholder mulighed for kommunal teknisk byggesagsbehandling ved markeder og byfester mv.

Med det nye bygningsreglement 2018 (BR18) er det fortsat muligt at vælge mellem en kommunal teknisk byggesagsbehandling eller tilknytning af en certificeret rådgiver i forbindelse med byggesagsbehandlingen af byfester, markeder og festivaler mv.
Læs mere

Udgivet

20/12/2019

Nyhed

Krav om forberedelse til og/eller etablering af ladestandere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til ladestanderbekendtgørelse i høring.
Læs mere

Udgivet

17/12/2019

Nyhed

Nyudstedelse af bygningsreglement 2018 (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop nyudstedt bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR 18), som træder i kraft den 1. januar 2020.
Læs mere

Udgivet

22/11/2019

Nyhed

Ny hjemmeside skal styrke brugen af universelt design

Med rumsans.dk får arkitekter og andre professionelle i byggeriet inspiration til at indtænke universelt design. Hjemmesiden henvender sig primært til arkitekter for visuel inspiration til fremtidens byggeri.
Læs mere

Udgivet

15/11/2019

Nyhed

Ny rapport for en mere digital bygningsdrift og et bæredygtigt vedligehold

Som led i Strategi for digitalt byggeri har fm3 udarbejdet en rapport, der kaster lys over, hvordan digitale løsninger kan fremme bedre drift og bæredygtigt vedligehold af byggeriet.
Læs mere

Udgivet

07/11/2019

Nyhed

Radon - er din bolig i risikozonen?

Den 7. november 2019 er det den europæiske radondag. Dagen skal sætte fokus på, at alle boligejere bør være opmærksom på radon, da det kan være sundhedsskadeligt i for store koncentrationer.
Læs mere

Udgivet

06/11/2019

Nyhed

Ny guide skal styrke digitaliseringen af byggeriet

Digitale værktøjer og arbejdsmetoder effektiviserer byggeri og bygningsdrift. Digitaliseringsguiden hjælper bygherren med at stille de rigtige krav til digitale værktøjer og arbejdsmetoder ved udbud af et byggeri og bygningsdrift.
Læs mere

Udgivet

01/11/2019

Nyhed

Revidering af gebyrbekendtgørelse på byggeområdet

Styrelsen reviderer gebyrbekendtgørelsen på byggeområdet for 2020. Bekendtgørelsen fastsætter gebyret for byggeskadeforsikring, ansøgninger til kommunalbestyrelser efter byggeloven og gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand.
Læs mere