Resultat: 69

Udgivet

01/02/2023

Nyhed

Ny rapport: Bygninger opført med Bach & Egmoses elementbyggesystem er ikke i fare for at kollapse på trods af skader på facadeelementer

Bygninger opført med elementbyggesystemet ’Danske Typeskoler’ er ikke i fare for at kollapse som følge af skader på facadeelementerne, da facadeelementerne ikke er bærende. Facadernes tilstand stiller dog krav til fortsat øget opmærksomhed.
Læs mere

Udgivet

24/01/2023

Nyhed

Ny vejledning 11b - Bilag 11b: Præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger

Social- og Boligstyrelsen har den 24. januar 2023 udgivet vejledning til præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger.
Læs mere

Udgivet

02/12/2022

Nyhed

Vejledninger til 2023-krav om bygningers klimapåvirkning

Fra januar 2023 er der for første gang krav om, at nye bygningers klimapåvirkning skal beregnes, og for større nye bygninger indføres et loft for, hvor meget CO2 de må udlede.
Læs mere

Udgivet

19/10/2022

Nyhed

Webinar: Hør om vejledningsteksterne og proces for klimakravene (LCA)

Den 1. januar indføres klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. Bolig- og Planstyrelsen inviterer til et åbent webinar om indholdet i vejledningsteksterne.
Læs mere

Udgivet

31/08/2022

Nyhed

Kommende klimakrav til byggeriet: Webinar om særlige forhold hvor grænseværdi kan overskrides

Vær med når Bolig- og Planstyrelsen den 12. september sætter fokus på særlige bygningsforhold i forbindelse med de kommende klimakrav (LCA).
Læs mere

Udgivet

07/07/2022

Nyhed

Initiativ til fremme af genbrug af bærende konstruktioner sendes i offentligt udbud

I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om udmøntning af pulje til strategi for bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen udbydes nu en opgave, som skal fremme, at de bærende konstruktioner i en eksisterende bygning bevares ved ombygning.
Læs mere

Udgivet

27/06/2022

Nyhed

Status på indfasning af krav til livscyklusvurdering af bygningers klimapåvirkning

Læs mere

Udgivet

17/06/2022

Nyhed

Bolig- og Planstyrelsen har offentliggjort undersøgelsen af branden i E/F Grøndalsbo i Vanløse

Undersøgelsen af branden i E/F Grøndalsbo i Vanløse den 25. marts 2022 viser, at det sandsynligvis var utilstrækkelige brandmæssige adskillelser, der var årsag til brandens usædvanlige og uventede udvikling.
Læs mere

Udgivet

03/05/2022

Høring om diverse ændringer af bygningsreglementet med ikrafttrædelse 1. juli 2022

Høring om diverse ændringer af bygningsreglementet med ikrafttrædelse 1. juli 2022

Med udkastet til ændringen af BR18 pr. 1. juli 2022 lempes der på bestemmelserne for midlertidige indendørs arrangementer samt bestemmelserne vedrørende midlertidig overnatning.
Læs mere