Resultat: 15

Udgivet

03/11/2021

Nyhed

Opdaterede præ-accepterede løsninger for etageboliger, kontorer, forsamlingslokaler, butikker mv.

Opdaterede præ-accepterede løsninger for etageboliger, kontorer, forsamlingslokaler, butikker mv.
Læs mere

Udgivet

14/10/2021

Nyhed

Høring om ændring af bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018

Med udkastet til ændringen af BR18 tilpasses certificeringsordningen, så der bliver et bedre match mellem kompleksiteten af et byggeprojekt og den faglige kompetence, der skal knyttes til projektet.
Læs mere

Udgivet

12/10/2021

Nyhed

Bekendtgørelse om EPD-pulje sendt i høring

I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om at afsætte 50 mio. kr. til udvikling af bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen er der afsat 15 mio. kr. i en pulje til fremme af miljøvaredeklarationer(EPD’er) for byggevarer.
Læs mere

Udgivet

04/10/2021

Nyhed

Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger sendes i offentligt udbud

Læs mere

Udgivet

30/09/2021

Nyhed

Opdateret vejledning til bygningsreglementet vedrørende eftervisning og brandteknisk begrundet vurdering

Opdateret vejledning til bygningsreglementet vedrørende eftervisning og brandteknisk begrundet vurdering
Læs mere

Udgivet

02/09/2021

Nyhed

Ny pjece om forebyggelse af skader fra sne og vand på haller og store tage

Læs mere