Resultat: 72

Udgivet

27/06/2022

Nyhed

Status på indfasning af krav til livscyklusvurdering af bygningers klimapåvirkning

Læs mere

Udgivet

17/06/2022

Nyhed

Bolig- og Planstyrelsen har offentliggjort undersøgelsen af branden i E/F Grøndalsbo i Vanløse

Undersøgelsen af branden i E/F Grøndalsbo i Vanløse den 25. marts 2022 viser, at det sandsynligvis var utilstrækkelige brandmæssige adskillelser, der var årsag til brandens usædvanlige og uventede udvikling.
Læs mere

Udgivet

03/05/2022

Høring om diverse ændringer af bygningsreglementet med ikrafttrædelse 1. juli 2022

Høring om diverse ændringer af bygningsreglementet med ikrafttrædelse 1. juli 2022

Med udkastet til ændringen af BR18 pr. 1. juli 2022 lempes der på bestemmelserne for midlertidige indendørs arrangementer samt bestemmelserne vedrørende midlertidig overnatning.
Læs mere

Udgivet

22/04/2022

Høring om krav i BR18 om livscyklusvurdering af bygningers klimapåvirkning og CO2-grænseværdi

Høring om krav i BR18 om livscyklusvurdering af bygningers klimapåvirkning og CO2-grænseværdi

I marts 2021 blev der indgået politisk aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri. Aftalen betyder, at der fra januar 2023 skal indføres krav om beregning af bygningers klimapåvirkning samt loft for, hvor meget CO2 nye bygninger må udlede.
Læs mere

Udgivet

25/03/2022

Nu åbner nyt Videncenter, som skal klæde byggebranchen på til nye klimakrav i bygningsreglementet

Nu åbner nyt Videncenter, som skal klæde byggebranchen på til nye klimakrav i bygningsreglementet

Det nye Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger er gået i luften. Videncentret skal styrke byggebranchens viden om og kompetencer til at dokumentere nybyggeriers samlede klimapåvirkning.
Læs mere

Udgivet

18/03/2022

Forlængelse af testfasen i den frivillige bæredygtighedsklasse

Forlængelse af testfasen i den frivillige bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasses testfase er rigtig godt i gang. For at opnå indsamling af så mange erfaringer som muligt fra de tilmeldte byggeprojekter forlænges testfasen til 1. november 2023.
Læs mere

Udgivet

11/03/2022

Initiativ til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er) sendes i offentligt udbud

Initiativ til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er) sendes i offentligt udbud

I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om at afsætte en pulje til bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen udbydes nu en opgave til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD), der består af en barriereanalyse samt informationsindsats om EPD’er.
Læs mere

Udgivet

02/02/2022

Nyhed

Risikoen for brand i el- og hybridbiler er mindre end for biler med forbrændingsmotor

En ny rapport viser, at antallet af bilbrande i fremtiden kan forventes at falde i takt med, at biler med forbrændingsmotorer udfases og erstattes med el- og hybridbiler.
Læs mere

Udgivet

17/01/2022

Fælles nordisk indsats for et bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri

Fælles nordisk indsats for et bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri

De nordiske lande er gået sammen om at finde nye løsninger og viden, der kan bistå byggebranchen i omstillingen til et bæredygtigt byggeri.
Læs mere