Nyhedsliste

Resultat: 67

Udgivet

18/03/2022

Forlængelse af testfasen i den frivillige bæredygtighedsklasse

Forlængelse af testfasen i den frivillige bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasses testfase er rigtig godt i gang. For at opnå indsamling af så mange erfaringer som muligt fra de tilmeldte byggeprojekter forlænges testfasen til 1. november 2023.
Læs mere

Udgivet

11/03/2022

Initiativ til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er) sendes i offentligt udbud

Initiativ til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er) sendes i offentligt udbud

I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om at afsætte en pulje til bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen udbydes nu en opgave til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD), der består af en barriereanalyse samt informationsindsats om EPD’er.
Læs mere

Udgivet

02/02/2022

Nyhed

Risikoen for brand i el- og hybridbiler er mindre end for biler med forbrændingsmotor

En ny rapport viser, at antallet af bilbrande i fremtiden kan forventes at falde i takt med, at biler med forbrændingsmotorer udfases og erstattes med el- og hybridbiler.
Læs mere

Udgivet

17/01/2022

Fælles nordisk indsats for et bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri

Fælles nordisk indsats for et bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri

De nordiske lande er gået sammen om at finde nye løsninger og viden, der kan bistå byggebranchen i omstillingen til et bæredygtigt byggeri.
Læs mere

Udgivet

12/01/2022

Nyhed

Opdaterede, præ-accepterede løsninger for undervisningslokaler, hoteller og bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp.

Opdaterede, præ-accepterede løsninger for undervisningslokaler, hoteller og bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp.
Læs mere

Udgivet

07/01/2022

Nyt videnscenter skal hjælpe byggebranchen med CO2-reduktion

Nyt videnscenter skal hjælpe byggebranchen med CO2-reduktion

Et nyt Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger går i luften i starten af 2022. Videnscenteret skal hjælpe byggebranchen med at blive klar til kommende krav til byggeriets CO2-aftryk, der indføres i bygningsreglementet fra 2023.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Tilskud til udvikling af miljøvaredeklarationer af byggevarer (EPD'er)

1. januar åbnede en pulje på 15 mio. kr. til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er) for byggevarer.
Læs mere

Udgivet

03/01/2022

Nyhed

Opdaterede, præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.

Bolig- og Planstyrelsen har 3. januar 2022 opdateret Bilag 1a – Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.
Læs mere

Udgivet

03/11/2021

Nyhed

Opdaterede præ-accepterede løsninger for etageboliger, kontorer, forsamlingslokaler, butikker mv.

Opdaterede præ-accepterede løsninger for etageboliger, kontorer, forsamlingslokaler, butikker mv.
Læs mere