Resultat: 64

Udgivet

12/01/2022

Nyhed

Opdaterede, præ-accepterede løsninger for undervisningslokaler, hoteller og bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp.

Opdaterede, præ-accepterede løsninger for undervisningslokaler, hoteller og bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp.
Læs mere

Udgivet

07/01/2022

Nyt videnscenter skal hjælpe byggebranchen med CO2-reduktion

Nyt videnscenter skal hjælpe byggebranchen med CO2-reduktion

Et nyt Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger går i luften i starten af 2022. Videnscenteret skal hjælpe byggebranchen med at blive klar til kommende krav til byggeriets CO2-aftryk, der indføres i bygningsreglementet fra 2023.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Tilskud til udvikling af miljøvaredeklarationer af byggevarer (EPD'er)

1. januar åbnede en pulje på 15 mio. kr. til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er) for byggevarer.
Læs mere

Udgivet

03/01/2022

Nyhed

Opdaterede, præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.

Bolig- og Planstyrelsen har 3. januar 2022 opdateret Bilag 1a – Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.
Læs mere

Udgivet

03/11/2021

Nyhed

Opdaterede præ-accepterede løsninger for etageboliger, kontorer, forsamlingslokaler, butikker mv.

Opdaterede præ-accepterede løsninger for etageboliger, kontorer, forsamlingslokaler, butikker mv.
Læs mere

Udgivet

14/10/2021

Nyhed

Høring om ændring af bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018

Med udkastet til ændringen af BR18 tilpasses certificeringsordningen, så der bliver et bedre match mellem kompleksiteten af et byggeprojekt og den faglige kompetence, der skal knyttes til projektet.
Læs mere

Udgivet

12/10/2021

Nyhed

Bekendtgørelse om EPD-pulje sendt i høring

I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om at afsætte 50 mio. kr. til udvikling af bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen er der afsat 15 mio. kr. i en pulje til fremme af miljøvaredeklarationer(EPD’er) for byggevarer.
Læs mere

Udgivet

04/10/2021

Nyhed

Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger sendes i offentligt udbud

Læs mere

Udgivet

30/09/2021

Nyhed

Opdateret vejledning til bygningsreglementet vedrørende eftervisning og brandteknisk begrundet vurdering

Opdateret vejledning til bygningsreglementet vedrørende eftervisning og brandteknisk begrundet vurdering
Læs mere