Foto fra byggeplads
Foto af nybyggeri

Vejledninger til 2023-krav om bygningers klimapåvirkning

Publiceringsdato: 02/12/2022
Fra januar 2023 er der for første gang krav om, at nye bygningers klimapåvirkning skal beregnes, og for større nye bygninger indføres et loft for, hvor meget CO2 de må udlede. Vejledningerne er en hjælp til byggebranchens håndtering af de nye krav og skal dermed bidrage til byggebranchens omstilling til mere klimavenligt byggeri.

Den 1. januar 2023 træder krav om beregning af bygningers klimapåvirkning i kraft. Kravet indføres i bygningsreglementet på lige fod med bygningsreglementets øvrige tekniske krav. Kravet er nu tilgængeligt på retsinformation og på VIRK.dk.

 

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger, som uddyber det nye krav og hvordan kravet håndteres. Vejledningerne offentliggøres på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside. Fra 1. januar 2023 vil de ligeledes kunne tilgås på bygningsreglementet.dk.

 

Konkret indebærer kravet, at der for alt nybyggeri uanset størrelse skal foretages en beregning af byggeriets klimapåvirkning. Er bygningen større end 1.000 m2 må desuden maksimalt udlede 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. Endvidere indføres en såkaldt lavemissionsklasse på 8 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. 

 

Nye bygninger, der ansøger om byggetilladelse efter 1. januar 2023, skal overholde kravet. Beregning af klimapåvirkning og overholdelse af grænseværdi skal dokumenteres på byggesagen ved færdigmelding. Det anbefales at have fokus på beregning af klimapåvirkning igennem hele projektforløbet fra tidlig design for at kunne optimere bygningen løbende.

 

Læs mere om grundlaget for de nye regler i den politiske aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri her.

 

Find mere viden og vejledning om bygningers klimapåvirkning hos Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger her