Cover foto til National strategi for bæredygtigt byggeri (rahbek-media-T6TLRdtc6uI-unsplash)

Webinar: Hør om vejledningsteksterne og proces for klimakravene (LCA)

Publiceringsdato: 19/10/2022
Den 1. januar indføres klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. I forbindelse med styrelsens forberedelser frem mod klimakravenes ikrafttrædelse, inviterer Bolig- og Planstyrelsen til et åbent webinar om indholdet i vejledningsteksterne. Det foregår online fredag d. 11. november kl. 09:30-11:30.
Klimakravenes bestemmelser er netop fastlagt efter en gennemført EU notifikation (høring). Der kom ingen bemærkninger fra kommissionen eller medlemslandene. Det betyder, at Bolig- og Planstyrelsen nu kan færdiggøre vejledningsteksterne i samarbejde med BUILD og med input fra branchen. 

Tidsplanen for vejledningsteksternes udarbejdelse og kommentering følger nedenstående:

Uge 40-42: Kommentering af vejledningsteksterne med udvalgte repræsentanter fra branchen

Uge 45, d. 11. november: Åbent webinar 09:30-11:30 – link til webinar

Dagsorden: 
- Kort introduktion til klimakravene (LCA) og formål med vejledningsteksterne
- Proces og inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af vejledningsteksterne
- Status for vejledningsteksterne og mulighed for input fra deltagere på webinar


Uge 45-46: Det foreløbige vejledningsmateriale sendes til kommentering gennem brancheorganisationerne og vil blive tilgængeligt på vores hjemmeside. Skriftlige kommentar kan sendes retur senest den 18. november – der lægges op til at brancheorganisationer samler kommentar. 
 
Den 2. december 2022 offentliggøres bekendtgørelse til kravene om bygningers klimapåvirkning på virk.dk og vejledningsmaterialet vil blive lagt på hjemmesiden.
 
Den 1. januar 2023, er der ikrafttrædelse og offentliggørelse af kravene om bygningers klimapåvirkning på bygningsreglementet.dk

 

Tilgå webinar

Link til webinar

Møde-id: 367 532 699 74
Adgangskode: uEgKnb

 

Der er ikke mulighed for at tilmelde sig webinaret på forhånd. Klik ind på linket i forbindelse med at webinaret startes. 

Webinaret optages ikke. 

 

Yderligere oplysninger

Se materialet fra EU notifikationen på undersiden for klimakravene. Vær opmærksom på, at der kan forekomme redaktionelle ændringer inden bestemmelserne offentliggøres d. 2. december 2022.

Der vil blive tilføjet default værdier for installationer i bilag 2, tabel 7 – Generisk datagrundlag 2023 som vil muliggøre en nemmere opgørelse af installationer, hvor datagrundlaget på nuværende tidspunkt er begrænset ift. generisk miljødata.