Foto: Elbil under opladning

Risikoen for brand i el- og hybridbiler er mindre end for biler med forbrændingsmotor

Publiceringsdato: 02/02/2022
Risikoen for brand i el- og hybridbiler er mindre end for biler med forbrændingsmotor

Sandsynligheden for at der opstår brand i el- og plugin hybridbiler er lavere end for benzin- og dieselbiler, og vi bør derfor ikke forvente flere bilbrande i fremtiden, snarere tværtimod, viser en ny rapport som Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Teknologisk Institut (TI) har udarbejdet på vegne af Bolig- og Planstyrelsen.

 

Undersøgelsen viser, at risikoen for at der opstår brand i el- og plugin hybridbiler, også når opladningssituationen tages i betragtning, er mindre end for biler med forbrændingsmotor. Opstår der brand i el- eller plugin hybridbilernes batteripakke, kan slukningen dog tage længere tid og vanskeliggøres på grund af litium-ion batteriets kemi og placering i bilen.

 

Med undtagelse af HF-gas (Hydrogenflourid), som har en højere koncentration ved brand i elbiler, er de farlige emissioner, der afgives ved brand, de samme for både el-, plugin hybrid-, benzin- og dieselbiler. Behovet for beredskabernes beskyttelsesudstyr i forbindelse med deres indsats er dog den samme for alle biltyper, og brand i el- og plugin hybridbiler stiller derfor ikke nye krav til redningsberedskabets personlige beskyttelsesudstyr.

 

Foruden brandrisikoen for el- og plugin hybridbiler har DBI og TI analyseret brandsikkerheden i garageanlæg, oplag af litium-ion batterier og batterier til solcelleanlæg i bygninger.

 

Du kan læse undersøgelsen via nedenstående link:

 

Åbn rapporten om brandsikkerhed i garageanlæg, oplag af litium-ion batterier og batterier til solcelleanlæg i bygninger (pdf)