by

Fælles nordisk indsats for et bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri

Publiceringsdato: 17/01/2022
De nordiske lande er gået sammen om at finde nye løsninger og viden, der kan bistå byggebranchen i omstillingen til et bæredygtigt byggeri.

Norden er blandt de førende lande når det kommer til den grønne omstilling af byggeriet.

Det ønsker de nordiske bygge- og boligministre at understøtte gennem en fælles handlingsplan for ”Nordisk bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri”.


Realiseringen af handlingsplanen er organiseret i et program på ca. 56 mio. kr., som er finansieret af
Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation. Handlingsplanen er et led i Nordic Vision 2030, som er de nordiske landes vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030.

I programmet deltager partnere på tværs af Norden. Bolig- og Planstyrelsen er sekretariat for programsamarbejdet.


Programmet består af fem arbejdspakker og løber til og med 2024:

  1. Nordisk livscyklusvurdering og data (Miljøministeriet, Finland)
  2. Cirkulære forretningsmodeller og offentlige udbud (Nordic Innovation)
  3. Bæredygtige byggemateriale og arkitektur (Form/Design Center)
  4. Emissionsfrie byggepladser (Socialministeriet, Island)
  5. Sekretariat for nordisk samarbejde om bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri (Bolig- og Planstyrelsen, Danmark)

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at modtage informationer om programmet så send en mail til sekretariatet på constructnordic@bpst.dk.