Udgivelse af national strategi for bæredygtigt byggeri

Publiceringsdato: 27/04/2021
Den 5. marts 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Indholdet i strategien lanceres nu som en udgivelse med uddybende beskrivelser af de 21 initiativer, som skal udmøntes de kommende år.

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling af den danske bygge- og anlægssektor og skal i de kommende år bidrage væsentligt til at sikre et helhedsorienteret fokus på udviklingen af byggeriet i en bæredygtig retning.

 

Udgivelsen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri beskriver de 21 initiativer, som skal gennemføres under de fem temaer:

 

  1. Mere klimavenligt byggeri og anlæg
  2. Holdbare bygninger af høj kvalitet
  3. Ressourceeffektivt byggeri
  4. Energieffektive og sunde bygninger
  5. Digitalt understøttet byggeri.

 

Som et led i strategiens langsigtede plan for omstilling af byggeriet, illustrerer strategien proces- og tidsplaner for gennemførelsen af initiativerne, herunder for indfasningen af krav i bygningsreglementet om bygningers klimaaftryk, der har afsæt i den frivillige bæredygtighedsklasses krav om livscyklusvurdering (LCA).

 

Med initiativerne i strategien sættes der bl.a. fokus på helhedsvurderinger ved renoveringer for at mindske nedrivning af bygninger, fremme og udvikling af mere retvisende miljødata for materialer og forbedring af tilgængeligheden af EPD’er samt nedsættelse af et koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, der skal sikre forankring af initiativerne i branchen.

 

Strategi for bæredygtigt byggeri udgives af Indenrigs- og Boligministeriet og kan ses via linket nedenfor.