Krav om forberedelse til og/eller etablering af ladestandere

Publiceringsdato: 20/12/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til ladestanderbekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen indeholder krav til forberedelse til og/eller etablering af ladestandere for elektriske køretøjer ved eksisterende byggeri, nybyggeri og større ombygninger på baggrund af antallet af parkeringspladser. Forslaget sker på baggrund af en revision af bygningsdirektivet.

Ladestanderbekendtgørelsen vil blive udstedt i medfør af byggelovens § 4 D, der blev indsat i byggeloven den 19. december 2019 med ikrafttræden den 1. januar 2020.

De nye krav til etablering af ladestandere gælder for:


  • Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser. 
  • Større ombygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser.
  • Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser. 

For bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser, betyder kravet, at der skal etableres mindst 1 ladestander. Dette krav gælder ikke for små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

For større ombygninger af beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser skal der forberedes til etablering af ladestandere på alle parkeringspladser til ladestandere. 

Ved større ombygninger af bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 10 parkeringspladser skal der etableres mindst 1 ladestander. Derudover er der et krav om at forberede til etablering af ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads.

For nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser skal der, hvis der er tale om beboelsesbygninger, forberedes til etablering af ladestandere på alle parkeringspladser. 

For nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser skal der, hvis der ikke er tale om beboelsesbygninger, etableres mindst 1 ladestander og forberedes til etablering af ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads.  

Ladestanderbekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 10. marts 2020, hvor der er implementeringsfrist . Etableringen af ladestandere i eksisterende bygninger skal være fysisk gennemført senest den 1. januar 2025. 

Direktiv

2010/31

Direktiv 2010/31 om bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

08/07/2010

Direktivet har til formål at forbedre bygningers energimæssige ydeevne i EU ved at tage hensyn til klima og lokale forhold. Det fastsætter mindstekrav og en fælles ramme for beregning af en bygnings energimæssige ydeevne.

Direktiv

2014/94/EU

Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Gældende fra

17/11/2014